Prehľad o spoločnosti

Globálna spoločnosť prinášajúca inovatívne tlačové riešenia

Spoločnosť Lexmark vytvára inovatívne riešenia v oblasti IoT a cloudové technológie na digitálne spracovanie obrazu, ktoré pomáhajú zákazníkom vo viac než 170 krajinách celého sveta zaistiť zjednodušenie tlače, zabezpečenie, úspory a udržateľnosť.

Vďaka účinnej kombinácii pokročilých technológií, špičkových odborných znalostí v odvetví a vynikajúcej interakcii so zákazníkom pomáhame eliminovať zaťaženie IT a vykonávať digitálnu transformáciu a okrem toho prinášame úspory a flexibilitu v oblasti maloobchodu, finančných služieb, zdravotnej starostlivosti, výroby, vzdelávania, štátnych orgánov a inde.

Spoločnosť Lexmark založená v roku 1991 s centrálou v meste Lexington v štáte Kentucky považujú mnohé popredné firmy zaoberajúce sa analýzou trhu v technologických odvetviach za globálneho lídra v oblasti tlačového hardvéru, služieb, riešení a zabezpečenia.

Získavanie zákazníkov na celý život

Kultúra hľadania riešení, spolupráce a ústretovosti spoločnosti Lexmark podporuje intenzívny vzájomný vzťah so zákazníkmi nielen prostredníctvom riešení, ktoré vytvárame, ale aj prostredníctvom neustále poskytovanej starostlivosti. Výsledkom takejto výnimočnej interakcie so zákazníkom je vysoká miera vernosti zákazníkov, ktorá v celosvetovom rozsahu služieb správy tlače prekračuje 95 %.

Sociálna zodpovednosť sa nás týka

Globálne pôsobiaca spoločnosť Lexmark sa zaviazala, že bude svojim zákazníkom ekologickým a spoločensky zodpovedným spôsobom poskytovať inovatívne, vysoko kvalitné produkty a služby, vrátane produktov a riešení, ktoré pomáhajú zákazníkom napĺňať vlastné ciele v oblasti udržateľnosti.

Tento záväzok na podporu udržateľnosti zahŕňa našu celú prevádzku, v rámci ktorej máme zavedené z hľadiska nákladov efektívne osvedčené postupy na zníženie spotreby energie, vody a množstva odpadu. Platí to aj pre podporu komunity, pri ktorej sa zamestnanci spoločnosti Lexmark usilujú o vytváranie čistejšieho, inteligentnejšieho, bezpečnejšieho prostredia na život a prácu.

Spoločnosť Lexmark implementuje globálne osvedčené postupy na zabezpečenie udržateľnosti s cieľom každoročne dosahovať trvalé zlepšovanie. Podrobné informácie si prečítate v správe spoločnosti Lexmark o sociálnej zodpovednosti