Prehľad o spoločnosti

Inovatívny líder v oblasti zobrazovania a riešení IoT

Spoločnosť Lexmark vytvára cloudové technológie na digitálne spracovanie obrazu a technológie IoT, ktoré pomáhajú zákazníkom vo viac ako 170 krajinách po celom svete rýchlo realizovať obchodné výsledky. Prostredníctvom silnej kombinácie osvedčených technológií a podrobných odborných znalostí v odvetví urýchľujeme transformáciu podnikov, premieňame informácie na prehľady, dáta na rozhodnutia a analýzy na činy.

Spoločnosť Lexmark bola založená v roku 1991 so sídlom v meste Lexington v štáte Kentucky a spolupracuje so zákazníkmi v oblasti výroby, maloobchodu, finančných služieb, zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, vládnymi a ďalšími organizáciami. Mnohé z popredných spoločností v oblasti trhových analýz v rámci technologického odvetvia nás uznávajú ako svetového lídra v oblasti tlačového hardvéru, služieb, riešení a zabezpečenia. 

Vytváranie zákazníkov na celý život

Kultúra hľadania riešení, spolupráce a ústretovosti spoločnosti Lexmark podporuje intenzívny vzájomný vzťah so zákazníkmi nielen prostredníctvom riešení, ktoré vytvárame, ale aj prostredníctvom neustále poskytovanej starostlivosti. Výsledkom takéhoto výnimočného vzťahu so zákazníkom je vysoká miera vernosti zákazníkov, ktorá v oblasti celosvetových spravovaných služieb prekračuje 95 %. 

Sociálna zodpovednosť sa nás týka 

Globálne pôsobiaca spoločnosť Lexmark sa zaviazala, že bude svojim zákazníkom ekologickým a spoločensky zodpovedným spôsobom poskytovať inovatívne, vysoko kvalitné produkty a služby, vrátane produktov a riešení, ktoré pomáhajú zákazníkom napĺňať vlastné ciele v oblasti udržateľnosti.

Tento záväzok na podporu udržateľnosti zahŕňa našu celú prevádzku, v rámci ktorej máme zavedené z hľadiska nákladov efektívne osvedčené postupy na zníženie spotreby energie, vody a množstva odpadu. Platí to aj pre podporu komunity, pri ktorej sa zamestnanci spoločnosti Lexmark usilujú o vytváranie čistejšieho, inteligentnejšieho, bezpečnejšieho prostredia na život a prácu.

Spoločnosť Lexmark implementuje globálne osvedčené postupy na zabezpečenie udržateľnosti s cieľom každoročne dosahovať trvalé zlepšovanie. Podrobné informácie si prečítate v správe spoločnosti Lexmark o sociálnej zodpovednosti