Lexmark Cloud Print Infrastructure som en tjänst

Få tillgång till en modern, säker utskriftsmiljö via prenumerationstjänster där du betalar för utskriftskapaciteten snarare än att du hanterar den fysiska infrastrukturen.


black triangle

Förenkla och spara

Lexmark Cloud Print Infrastructure som en tjänst (CPI) utnyttjar moln- och IoT-teknik för att förenkla utskriftsmiljön avsevärt och eliminera de resurs- och budgetproblem som är förknippade med ägarskap av utskriftsinfrastruktur.

cpi solution video thumbnail
White Triangle

Modern utskriftsmiljö utan ägandeskap

  • Eliminera den fysiska infrastruktur som krävs för att stödja utskrift
  • Minska risken för enhetsurval med databaserad design av skrivarpark och Lexmark-ägda IoT-enheter
  • Betala för utskriftskapacitet istället för att äga och hantera skrivarparken
  • Välj bland enkla faktureringsalternativ för prenumeration
  • Möjlig flexibilitet i dina kapitalutgifter
  • Få oavbruten drifttid och förenklad användarsupport
White Triangle

Så här fungerar det

1 . DRIFTSÄTTA LEXMARKS IoT-ENHETER

Lexmarks ägda och hanterade enheter installeras baserat på branschledande data och överenskomna distributionsprinciper, dessutom används IoT-tjänster.

2. ELIMINERA INFRASTRUKTUR

Skrivarservrar, köhantering, användarhantering och datainsamling flyttas till molnet och möjliggör säker molnutskrift.

3. PRENUMERERA

Du kan välja mellan förenklade faktureringsmodeller som tjänst som fungerar bäst för din organisation, inklusive användningsverktyg, enhetstaxa eller traditionella köp samt användningsalternativ.

Denna kombination av IoT-anslutna enheter, smarta tjänster och molninfrastruktur via ett abonnemang förenklar alla aspekter av utskriftsmiljön – förvärv, hantering och användning.
 

n1 grey1 triangle

Avlasta din IT-avdelning 

Den här enhetliga, tjänstbaserade infrastrukturen gör det möjligt för IT- organisationer att låta Lexmark ta hand om utskriftsmiljön så att IT-teamet kan avlastas helt och samtidigt ge användare en modern och säker utskriftsmiljö.

Moln- och IoT-teknik säkerställer kontinuitet i service med redundans, skalbarhet och hög tillgänglighet. Även för en organisation som använder MPS (Managed Print Services) för sin skrivarpark kvarstår ofta tidsödande uppgifter för att stödja den associerade infrastrukturen, som skrivarservrar, köhantering och etablering – CPI eliminerar den här belastningen.

Vem kunde ana att förvärv kan vara så enkelt?

Eftersom  skrivarparken ägs och hanteras av Lexmark kan du fokusera på den utskriftskapacitet som krävs istället för enhetsspecifikationer. De bästa benchmark-data och branschledande insikter används för att skapa en överenskommen lösning för maskinvarudistribution. Alltså inga överraskningar. 

Det innebär att CPI kan levereras med flexibla prisalternativ för prenumerationer, som inbegriper en omfattande användningsbaserad prissättningsmodell, traditionellt maskinvaruinköp med verktyg eller fakturering enligt enhetstaxa. Du väljer.

Vid förändrade redovisningsregler ges möjlighet till flexibilitet i driftskostnader genom prenumerationstjänster. Kontakta din interna ekonomiavdelning för att ta reda på hur du ska redovisa för företagets utskriftsinfrastruktur.

Förbättra användarupplevelsen med standardiserade IoT-enheter

Lexmark -skrivare är utformade som moderna IoT-enheter. Vi använder stordataanalyser för sensorutskrifter som genererar smarta tjänster – vilket ger oss möjlighet att förutsäga behovet av enheter och vidta förebyggande åtgärder. Detta ger en oavbruten drifttid för användare, inklusive automatisk påfyllnad av förbrukningsmaterial och prediktiv service.

Lexmark-enheter i kombination med CPI ger enhetliga säkerhetsfunktioner och konsekvent användarupplevelse i hela portföljen, från enheter för små arbetsgrupper till stora, kopiatorliknande enheter. Detta underlättar placeringen av perfekt avpassade enheter i användargrupper och ger flexibilitet för att användarna enkelt ska få åtkomst till funktionerna på alla enheter i nätverket.

Relaterade länkar