CPI header illustration

Lexmark Cloud Print-infrastruktur

Få tillgång till en modern och säker utskriftsmiljö via prenumerationstjänster där du betalar för utskriftskapaciteten snarare än hanterar den fysiska infrastrukturen.

Din nyckel till en modern utskriftsmiljö utan ägarskapskrångel

Att äga den fysiska infrastruktur som krävs för utskrift är inte kostnadseffektivt för många företag. Inte bara det, det tar även tid och resurser att hantera. Lexmark Cloud Print Infrastructure as a Service (CPI) ger åtkomst till en modern och säker utskriftsmiljö genom en flexibel prenumerationstjänst, så du betalar bara för utskriftskapacitet, inte för skrivarna.

Du kan förenkla utskriftsmiljön avsevärt och eliminera resurs- och budgetproblem som är kopplade till ägandet i utskriftsinfrastrukturen. Denna kombination av Internet of Things-anslutna skrivare, smarta tjänster och molninfrastruktur via ett abonnemang förenklar alla aspekter av utskriftsmiljön – anskaffningskostnaden, hanteringen och användningen.

Förenkla och spara

CPI video thumbnail
n6 grey6 triangle

Så fungerar det

1. Driftsätta Lexmarks IoT-skrivare

Lexmark-ägda och hanterade skrivare installeras enligt bästa branschpraxis och har överenskomna implementeringsprinciper. IoT smarta tjänster aktiveras.

2. Eliminera infrastruktur

Skrivarservrar, köhantering, användarhantering och datainsamling flyttas till molnet, vilket möjliggör säker molnutskrift.

3. Prenumerera

Välj bland förenklade faktureringsmodeller för tjänster som fungerar bäst för organisationen.

cloud services
White Triangle

Förenkla utskrift i hela ditt företag

Avlasta din IT-avdelning

Den här enhetliga och tjänstbaserade infrastrukturen gör det möjligt för IT-organisationer att låta Lexmark ta hand om utskriftsmiljön så att IT-teamet kan avlastas helt. Samtidigt får användare en modern och säker utskriftsmiljö. Det här eliminerar tidsödande arbetsuppgifter i den tillhörande infrastrukturen, som exempelvis skrivarservrar, köhantering och etablering – även för organisationer som använder sig av MPS (Managed Print Services) för att hantera sina utskrifts- och skanningssystem.

Minska risken vid val av skrivare

Eftersom din skrivarpark ägs och hanteras av Lexmark kan du fokusera på den utskriftskapacitet du behöver istället för på maskinens specifikationer. Bästa branschspecifika data och insikter används för att skapa en överenskommen plan för implementering av skrivare. Inga överraskningar. Moln- och IoT-teknik garanterar kontinuitet i service med redundans, skalbarhet och hög tillgänglighet.

Välj bland enkla faktureringsalternativ för prenumerationer

För din bekvämlighet innebär det att CPI kan levereras med flexibla prisalternativ för prenumerationer, som inkluderar en omfattande användningsbaserad prissättningsmodell, traditionellt skrivarinköp med verktyg eller fakturering enligt enhetstaxa. Valet är ditt. Du kan till och med välja ett alternativ som gör att du eventuellt kan få utskriftsinfrastruktur som en driftskostnad, inte en kapitalkostnad.

Förbättra användarupplevelsen med standardiserade IoT-maskiner

Lexmark-skrivare är utformade som moderna IoT-maskiner. Vi använder dataanalyser för sensorutdata som genererar smarta tjänster – vilket ger oss möjlighet att förutsäga behovet för skrivaren och vidta förebyggande åtgärder. Detta resulterar i oavbruten drifttid för användare, inklusive automatisk påfyllnad av förbrukningsmaterial och proaktiv service.

Rekommenderas för dig

Broschyr

Med prenumerationstjänst kan du förenkla alla aspekter av utskriftsmiljön.

Webbseminarium

Förenkla företagsutskrift med "As-a-Service", molntjänst och IoT. 

Lösning

Lexmark Print Management
Förbättra effektiviteten i din utskriftsmiljö.

Vad experterna säger

Lexmark Print Management
Förbättra effektiviteten av din utskriftsmiljö.