Produkty a Originálne Náhradné Diely Lexmark

Navrhnuté spoločne pre špičkový výkon. Ďalšie informácie

Prečo používať originálne náhradné diely Lexmark?

Mnohými cenami ocenené zariadenia Lexmark poskytujú výkonnú platformu na zjednotenie papierových a digitálnych svetov, pričom máte informácie na dosah ruky, kdekoľvek a kedykoľvek ich potrebujete. Ak chcete zachovať maximálny výkon hardvéru Lexmark, vždy používajte originálne náhradné diely Lexmark.

Skutočnú inováciu nemožno imitovať

Dobrá kvalita tlače je rozhodujúca. V stávke je predsa vaše dobré meno! Pri používaní originálnych náhradných dielov Lexmark sa môžete spoliehať na konzistentnú tlač vysokej kvality, od prvej až po poslednú stranu. Na rozdiel od lacných značiek sú náhradné diely Lexmark precízne skonštruované tak, aby sa optimalizoval výkon, maximalizovala životnosť tlačiarne a poskytovala vynikajúca kvalita tlače.

Nominálna životnosť súprav na údržbu zapekacej jednotky

bar graph

Originálne náhradné diely Lexmark majú podstatne lepšie parametre ako neoriginálne.

Z testov vyplýva, že iba originálne náhradné diely Lexmark dosahujú vysoké štandardy spoločnosti Lexmark týkajúce sa kvality a bezpečnosti.

Testy ukazujú, že pri používaní neoriginálnych náhradných dielov Lexmark dochádza k zhoršeniu vlastností tlačiarní a zvyšuje sa riziko zlyhaní tlačiarní z dôvodu prehriatia zapekacej jednotky.

Je dôležité, aby ste vždy zvážili skryté náklady na neoriginálne náhradné diely Lexmark:

 • Prestoje a strata času z dôvodu nedostupnosti tlačiarne
 • Nákladné dodatočné servisné práce
 • Vyššia časová náročnosť administratívnych prác
 • Dodatočné náklady na výmenu (mimo záruky)
 • Zníženie spokojnosti zákazníkov

To môže viesť, okrem nespokojnosti zákazníkov, k problémom so spoľahlivosťou a zlyhaniam hardvéru, ktoré znamenajú celkové dodatočné skryté náklady.

Čas sú peniaze a čas stratený z dôvodu slabého výkonu sa nenahrádza ľahko. Preto sú originálne náhradné diely Lexmark skonštruované tak, aby sa optimalizoval výkon tlačiarne a maximalizovala jej životnosť.

Poznámka: Spoločnosť Lexmark nedávno vykonala testovanie zapekacích jednotiek s cieľom porovnať výkon originálnych náhradných dielov Lexmark s inými značkami tretích strán. Tlačiarne (T65x a X65x) boli testované v režime nepretržitej tlače, až kým nedošlo k zlyhaniu súpravy na údržbu zapekacej jednotky. Testovanie zapekacích jednotiek prebiehalo v apríli 2012 v laboratóriách spoločnosti Lexmark v jej centrále v meste Lexington, štát Kentucky.

Prvotriedny dizajn a konštrukcia
 • Produkty a náhradné diely Lexmark sú od začiatku navrhované spoločne, aby sa optimalizoval výkon tlačiarne a maximalizovala jej životnosť.
 • Spoločnosť Lexmark, ktorá je na celom svete uznávaná ako technologický líder s viac ako 2 000 oceneniami, udržiava aktuálnosť inventára svojich náhradných dielov prostredníctvom vývoja nových technológií.
 • Originálne náhradné diely Lexmark často obsahujú aktualizované konštrukčné zmeny a vylepšenia, ktoré v neoriginálnych náhradných dieloch nemusia existovať.
Kvalita a spoľahlivosť
 • Spoločnosť Lexmark navrhuje svoje náhradné diely tak, aby efektívne a bezpečne fungovali v širokom spektre podmienok.
 • Náhradné diely Lexmark sú pred začiatkom výroby testované podľa prísnych štandardov kvality, aby bolo zaručené ich efektívne a bezpečné fungovanie.
 • Originálne náhradné diely Lexmark pomáhajú predchádzať zlyhaniam tlačiarní, redukovať prestoje a zabraňovať riziku nákladných dodatočných servisných prác.

Download brochure

Bezpečnosť a zabezpečenie
 • Originálne náhradné diely Lexmark sú navrhnuté tak, aby sa počas výroby minimalizovali dopady na životné prostredie a aby bola možná ich recyklácia.
 • Niektoré náhradné diely iné ako OEM a klonované zapekacie jednotky nemusia spĺňať bezpečnostné štandardy, ktoré používa spoločnosť Lexmark. To znamená, že dizajn alebo materiály môžu zvyšovať riziko prehriatia alebo požiaru.
 • Záruka ani rozšírená záruka spoločnosti Lexmark sa nevzťahuje na škody ani zníženú kvalitu tlače spôsobenú používaním náhradných dielov nepochádzajúcich od spoločnosti Lexmark.

Download brochure

Dostupnosť súčastí
 • Originálne náhradné diely Lexmark sú bežne dostupné nasledujúci pracovný deň v celom regióne EMEA, aby sa čo najmenej narušila prevádzka a obchodná činnosť zákazníkov.
 • Dostupnosť náhradných dielov rozširuje sieť autorizovaných poskytovateľov služieb a distribútorov náhradných dielov Lexmark.
 • Pokiaľ ide o nové produkty Lexmark s novými náhradnými dielami, spoločnosť Lexmark je jediným zdrojom originálnych náhradných dielov OEM.
Náklady verzus cena
 • Čas sú peniaze a čas stratený z dôvodu slabého výkonu sa nenahrádza ľahko. Originálne náhradné diely Lexmark sú skonštruované tak, aby sa optimalizoval výkon tlačiarne a maximalizovala jej životnosť.
 • Imitácie nie sú také dobré ako nové náhradné diely. Spočiatku môžu vyzerať ako výhodná kúpa, ale zvyčajne sú s nimi spojené skryté náklady súvisiace s problémami so spoľahlivosťou, ako sú napríklad nefunkčnosť nových dielov, znížená kvalita tlače, úniky látok alebo zlyhania hardvéru spôsobené nevyhovujúcim zapekaním.
Náhradné diely Lexmark a životné prostredie
 • Originálne náhradné diely Lexmark neobsahujú nebezpečné látky a sú zabalené spôsobom obmedzujúcim dopady na životné prostredie.
 • Spoločnosť Lexmark vytvorila bezplatný program umožňujúci bezpečné vrátenie a recykláciu originálnych náhradných dielov. Napríklad 99 % zapekacích jednotiek Lexmark je recyklovateľných, ako aj 100 % použitého kartónu.

ZAČAŤ

Kliknite TU pre skontaktovanie so spoločnosťou Lexmark