Parallel 1284-B Interface Card

Funkcije

Kartica za paralelni interfejs 1284-B se instalira u unutrašnji otvor štampača. Ona podržava paralelni interfejs 1284-B pomoću 36-pinskog D-shell ženskog dvosmernog paralelnog priključka.

Više informacija o paralelnom interfejsu potražite u tehničkom uputstvu.

Preporučuje se korišćenje Lexmark 10' paralelnog kabla (br. dela: 1021231) ili dvosmernog IEEE 1284 kabla da bi se izbegli problemi sa kompatibilnošću.

Tehničke specifikacije

Broj dela
27X0901
Dimenzije paketa (mm - V x Š x D)
165 x 203 x 305 mm
Težina paketa (kg)
0.45 kg
Zemlja porekla
China (PRC)
UNSPSC kod
43201522