Čvrsti disk 500 GB

Br. dela: 27X0200

Funkcije

  • Flash, SDRAM Memorija

Opis proizvoda

Koristite čvrsti disk (320 GB ili veći) da biste smestili u bafer zadatke za štampanje, spojili velike poslove ili uskladištili obrasce, fontove ili makroe.

Ove ključne funkcije su omogućene kada je instaliran opcioni čvrsti disk: građenje zadatka; zaključavanje štampača; memorija koju koriste rešenja za aplikacije, kao što je FormsMerge baferovanje zadataka (postavljanje štampanja na čekanje), postavljanje e-pošte na čekanje, skladištenje fontova i makroa, naplaćivanje prema korisniku, parkiranje zadataka (korišćenjem ciklusa isključivanja i uključivanja), administracija u vezi sa čvrstim diskom (brisanje diska, šifrovanje diska, dijagnostika diska).


Funkcijom šifrovanja diska nasumično se generiše ključ za šifrovanje kojim se šifruju svi podaci na čvrstom disku. Ovaj ključ generiše svaki štampač i on je jedinstven za njega.


Funkcijom blokade štampanja disk se može blokirati pomoću korisničkog PIN koda. Time se sprečava štampanje svih poslatih dokumenata. Svi zadržani dokumenti se skladište na čvrsti disk sve dok se ne deblokira. Šifrovanje diska treba koristiti sa ovom postavkom.

Opšte specifikacije

Br. dela 27X0200
Dimenzije pakovanja (mm - V x Š x D)
  • 38 x 152 x 216 mm
Težina pakovanja (kg)
  • 0.23 kg

Električna energija i radno okruženje

UNSPSC kod
  • 43201803
Zemlja porekla
  • Kina (PRC)

Lexmark MS811dtn

Lexmark MS811dtn

Pregled proizvoda

Lexmark MS810dtn

Lexmark MS810dtn

Pregled proizvoda

Lexmark MS812dn

Lexmark MS812dn

Pregled proizvoda

Lexmark MS911de

Lexmark MS911de

Pregled proizvoda

Lexmark MS812de

Lexmark MS812de

Pregled proizvoda

Lexmark MS811n

Lexmark MS811n

Pregled proizvoda

Lexmark MS710dn

Lexmark MS710dn

Pregled proizvoda

Lexmark CS510de

Lexmark CS510de

Pregled proizvoda

Lexmark MS810n

Lexmark MS810n

Pregled proizvoda

Lexmark MS811dn

Lexmark MS811dn

Pregled proizvoda

Lexmark MX717de

Lexmark MX717de

Pregled proizvoda

Lexmark MS817dn

Lexmark MS817dn

Pregled proizvoda

Lexmark MS812dtn

Lexmark MS812dtn

Pregled proizvoda

Lexmark MS711dn

Lexmark MS711dn

Pregled proizvoda

Lexmark MS810dn

Lexmark MS810dn

Pregled proizvoda

Lexmark MX718de

Lexmark MX718de

Pregled proizvoda

Lexmark CS517de

Lexmark CS517de

Pregled proizvoda

Lexmark MS810de

Lexmark MS810de

Pregled proizvoda

Lexmark MX710de

Lexmark MX710de

Pregled proizvoda

Lexmark MS818dn

Lexmark MS818dn

Pregled proizvoda

Lexmark MX711de

Lexmark MX711de

Pregled proizvoda

Lexmark CS510dte

Lexmark CS510dte

Pregled proizvoda