Čvrsti disk 500 GB

Br. dela: 27X0210

Funkcije

  • Flash, SDRAM Memorija

Opis proizvoda

Koristite čvrsti disk (320 GB ili veći) da biste smestili u bafer zadatke za štampanje, spojili velike poslove ili uskladištili obrasce, fontove ili makroe.

Ove ključne funkcije su omogućene kada je instaliran opcioni čvrsti disk: građenje zadatka; zaključavanje štampača; memorija koju koriste rešenja za aplikacije, kao što je FormsMerge baferovanje zadataka (postavljanje štampanja na čekanje), postavljanje e-pošte na čekanje, skladištenje fontova i makroa, naplaćivanje prema korisniku, parkiranje zadataka (korišćenjem ciklusa isključivanja i uključivanja), administracija u vezi sa čvrstim diskom (brisanje diska, šifrovanje diska, dijagnostika diska).


Funkcijom šifrovanja diska nasumično se generiše ključ za šifrovanje kojim se šifruju svi podaci na čvrstom disku. Ovaj ključ generiše svaki štampač i on je jedinstven za njega.


Funkcijom blokade štampanja disk se može blokirati pomoću korisničkog PIN koda. Time se sprečava štampanje svih poslatih dokumenata. Svi zadržani dokumenti se skladište na čvrsti disk sve dok se ne deblokira. Šifrovanje diska treba koristiti sa ovom postavkom.

Opšte specifikacije

Br. dela 27X0210
Dimenzije pakovanja (mm - V x Š x D)
  • 38 x 152 x 216 mm
Težina pakovanja (kg)
  • 0.235 kg

Električna energija i radno okruženje

UNSPSC kod
  • 43201803
Zemlja porekla
  • Kina (PRC)

Lexmark MX611de

Lexmark MX611de

Pregled proizvoda

Lexmark MS610dte

Lexmark MS610dte

Pregled proizvoda

Lexmark XM1145

Lexmark XM1145

Pregled proizvoda

Lexmark MS610de

Lexmark MS610de

Pregled proizvoda

Lexmark MX517de

Lexmark MX517de

Pregled proizvoda

Lexmark MX511de

Lexmark MX511de

Pregled proizvoda

Lexmark MX510de

Lexmark MX510de

Pregled proizvoda

Lexmark XM3150

Lexmark XM3150

Pregled proizvoda

Lexmark MX617de

Lexmark MX617de

Pregled proizvoda

Lexmark MX511dte

Lexmark MX511dte

Pregled proizvoda