Lexmarks smarta MFP-ekosystem

Koppla ihop papper och digitalformat, ostrukturerad och strukturerad information, med enheter och anslutningar som effektiviserar arbetsflöden i företaget.

I ett ekosystem fungerar allt i harmoni som säkerställer effektiva processer. I företagsmiljön utgör även personalen, tekniken och informationen ett ekosystem, där informationen finns i både strukturerat och ostrukturerat format. Och i centrum av detta ekosystem finns den smarta flerfunktionsskrivaren som utgör en kopplingspunkt mellan digital och utskriven information.

Lexmarks smarta MFP-ekosystem sammanför maskinvara, programvara, verktyg och tjänster för att hjälpa till att förbättra din verksamhet.

Smart och enkelt

Lexmarks smarta MFP-ekosystem är ingen produkt, utan en uppsättning tekniker och funktioner som finns i alla Lexmarks smarta flerfunktionsskrivare, även i den du redan har. I kombination med din IT-infrastruktur och programvara förbättrar ekosystemet genomförandet av de dagliga rutinerna och processerna genom smarta funktioner. Och det förenklar utmaningen som ligger i att hantera en företagsmiljö och teknik under ständig förändring.

SMART

Förbättra genomförandet av de dagliga rutinerna och processerna.

Användarvänliga produkter

Kan användas på alla nivåer, från nybörjare till avancerad, på nästan alla språk, från valfri enhet eller valfritt externt system, efter endast en kort utbildning.

Prestanda

Möjliggör personalproduktivitet genom optimerade utskrifts- och skanninghastigheter, färre manuella steg och hantering av olika materialtyper och -format.

Kvalitet

Ger konsekvent utskriftskvalitet och naturtrogen färgåtergivning, säkerställer korrekt datainsamling och överföring.

Efterlevnad

Har stöd för högsta standardvärden för säkerhet, data, konfidentialitet, energiförbrukning och regelefterlevnad.

ENKELT

Hantera en företagsmiljö och teknik under ständig förändring.

Flexibilitet

Uppfyller ändrade behov allteftersom företagsmål och IT-systemen utvecklas, med öppen standard och integreringsklara kontaktdon.

Hantering

Har stöd för hanteringen av stora, distribuerade nätverk från en central plats.

Säkerhet

Förbättrar säkerheten för importdata och viktig nätverksinfrastruktur.

Tjänster

Med stöd från branschexperter som innebär att IT-/driftspersonal kan fokusera på viktigare arbetsuppgifter.

Koppla ihop pappersburen och digital information

Papper kommer inte att försvinna, det är det som gäller i många processer och all företagshistorik är ofta pappersbaserad. Ändå kan du på ett smidigt sätt koppla ihop ostrukturerad information från den pappersbaserade världen till den digitala världen med strukturerad information.

Lexmarks smarta MFP-ekosystem samlar in och flyttar dokument direkt till elektronisk lagring, arbetsflöden eller andra program som slutför en process. Och i många fall innebär det att pappersbaserade rutiner kan elimineras.

Beroende på hur dina behov ser ut kan dessa lösningar implementeras i molnet, på en server eller med programteknik utan server som finns på smarta flerfunktionsskrivare.

ARTIKEL
Lexmarks smarta MFP-ekosystem

Lexmarks smarta MFP-ekosystem sammanför maskinvara, programvara, verktyg och tjänster för att hjälpa till att förbättra din verksamhet.

BROSCHYR OM
Lexmarks smarta MFP-ekosystem

Lexmarks smarta MFP-ekosystem sammanför maskinvara, programvara, verktyg och tjänster för att hjälpa till att förbättra din verksamhet.

Lösningar för din företagsmiljö

Hur kan Lexmarks smarta MFP-ekosystem omvandla ditt företags levande och föränderliga miljö? Kontakta oss om du vill veta mer.