Banner-SMFP-Subpage-Compliance
Compliance

EFTERLEVNAD
Från börda till fördel

Alla företag behöver ha sina regler och lösningarna från Lexmark har stöd för både efterlevnad och bästa metoder. Lexmarks teknik med digitala signaturer, företagsomspännande sökning, autentisering och granskning innebär fördelar som hjälper dig hantera dataintegritet, konfidentialitet och tillgänglighet, oavsett inom vilken bransch du arbetar.

Extra efterlevnad

Lexmarks smarta MFP-ekosystem gör mer än att bara se till att du är laglydig och följer gällande regler. Vår omfattande lösning inbegriper både automatiserad efterlevnad kombinerat med ytterligare fördelar:

Säkerhet: Skydda din företagsinformation från oavsiktliga brott eller uppsåtliga hot som kan skada ditt rykte och varumärke. Vi ser till att vår sakkunskap inom säkerhet är aktuell med strikta certifieringar från statliga myndigheter som t.ex. krav enligt Common Criteria, National Information Assurance Partnership (NIAP) och FIPS 140-2.

Hållbarhet: Lexmark är vägledande inom miljötänkande och hållbarhetsinitiativ, med produkter som uppnår Energy Star, Blue Angel och andra globala produktcertifieringar.

Hjälpmedel: Att förse smarta flerfunktionsskrivare med funktioner för hjälpmedel handlar inte bara om att följa lagen – för Lexmark är det god affärssed som ger användare med olika förmåga och olika fysiska förutsättningar möjlighet att enkelt samverka med kunder, kolleger och arbetsflöden.


Minska koldioxidavtrycket

Medan enhetsflottans genomsnittliga energiförbrukning minskas varje år utvecklar även Lexmark sin teknik och programvara som förbättrar den digitala behandlingen av information. Det här innebär att förbrukningen av pappersmängd har minskat avsevärt, något som utgör upp till 80 procent av en skrivares koldioxidavtryck.

Lexmarks olika tekniker och tjänster som Print Management och Managed Print Services, förstärker inte enbart din verktygslåda för efterlevnad, de hjälper till att hålla kostnaderna nere och öka effektiviteten.

Med Lexmarks Perceptive Software BPM-verktyg, Business Process Management, kan du optimera verksamhetsprocesserna och samtidigt minska risken för bristande efterlevnad.

Den här lösningen ger bättre förutsättningar för granskning, en viktig faktor vid eventuell rättstvist. Med den här lösningen är det enkelt att identifiera tidpunkten när varje åtgärd utfördes, av vem och vilka ändringar som gjordes.

Jim Davenport
Systems Analyst
Anchorage School District, Anchorage, Alaska