Banner-SMFP-Subpage-Services
Servicesl

TJÄNSTER
Ekosystem med expertis

En låda med delar utgör ingen smart flerfunktionsskrivare och en grupp smarta flerfunktionsskrivare utgör inte per automatik ett ekosystem.

En del företag har den personal och kunskap som krävs för att konfigurera och administrera ett smart MFP-ekosystem på egen hand. Andra företag föredrar att fokusera på sin verksamhet och förlitar sig på de erkända system, den kunskap och den erfarenhet som de tekniker som skapade smarta flerfunktionsskrivare besitter.

Managed Print Services (MPS) utgår från en utvärdering av de behov som finns i din arbetsgrupp, din befattning och ditt företag, inte de tekniska maskinvaruspecifikationerna. Fokus läggs på planering och optimering av stora enhetsflottor som behöver fungera i enlighet med personalen, därefter görs en proaktiv hantering av dem för att minska IT-belastningen och rationalisera åtgången av (och kontrollera kostnaderna för) förbrukningsmaterial. Och genom att samla in uppgifter om hur enheterna används kan MPS-teamet omvärdera och omvandla dina processer för att tillhandahålla de fysiska utskrifter eller den digitala information som du behöver, när du behöver den.

Lexmarks Professional Services ger möjlighet att anpassa Lexmarks lösningar så att de motsvarar dina produktionsmål och förbättra hur din arbetsgrupp hanterar och delar information. Vår erfarenhet inom branschspecifika informationsarbetsflöden, som exempelvis detaljvaruhandeln, bankrörelsen, försäkringsbolag, myndigheter, sjukvård och tillverkning, kan hjälpa dig att se dolda möjligheter som ger ökad effektivitet.

Att lösa de problem som orsakar dyra avbrott är bara en utgångspunkt för Lexmarks kundsupporttjänster. Målet i alla våra supportprogram, som inbegriper installationstjänster, utökade garantier och äkta delar med Lexmark-certifierade tekniker, är att löpande förbättra ditt arbetsflöde och se till att varje enhet hjälper dig att uppnå bästa resultat.

Tjänster som ger stöd och omvärderar hur du arbetar är en del i Lexmarks smarta MFP-ekosystem. Dessa tjänster återspeglar inte enbart hur pass väl vi förstår produkternas tekniska dimensioner, de visar hur långt en kombination av dina mål och vår föreställning kan leda dig.


Lexmark kom hit, vägledde oss och var mycket tydliga med att de jobbade med långsiktiga lösningar. Lexmark visade oss att det handlade om ett samarbete, inte bara en transaktion.

Senior Manager, IT-avdelningen
Columbia Sportswear Portland, Ore.