ISO-utskriftshastighet | Lexmark Sverige

ISO-utskriftshastighet

Vad är ISO-utskriftshastighet?

Digitala utskriftsenheter kan producera utskrivna sidor i en annan hastighet än deras nominella hastighet på grund av olika faktorer. Detta omfattar men är ej begränsat till värddator, drivrutin, program, operativsystem, typ av anslutning till skrivaren (USB, Ethernet, trådlöst) och enhetens bearbetningskraft. Dessutom kan jobbegenskaper som svartvitt eller färg, antalet sidor som ska skrivas ut, enkel- eller dubbelsidig utskrift, kvalitetsinställningar, antal kopior, papperstyp och pappersstorlek, dokumentinnehåll och dokumentets komplexitet påverka utskriftshastigheten.

ISO/IEC 24734 specificerar en metod för att mäta produktiviteten hos digitala utskriftsenheter med hjälp av olika testfiler, program och egenskaper för utskriftsjobb på vanligt papper i standardläge. Detta gäller enheter för svartvitt och färg, samt enheter med en eller flera funktioner, oavsett vilken utskriftsteknik som används (t.ex. bläckstråle, laser osv.).

ISO/IEC 24734 gör det möjligt för tillverkare av digitala utskriftsenheter att mäta produktiviteten hos olika digitala utskriftsenheter med en konsekvent mätmetod.

Testning

Testerna utförs med enheten inställd på standardförhållanden och med ett rekommenderat vanligt papper. För färgenheter körs svartvita test genom att ställa in enheten på att skriva ut med endast svart. Testningen utförs med enkelsidig utskrift, samt med dubbelsidig utskrift om automatisk dubbelsidig utskrift är standard på enheten.

Fyrsidiga testfiler skrivs ut via Adobe Reader™, Microsoft Word™ och Microsoft Excel™ med varierande antal uppsättningar (kopior) för att skapa utskriftsjobb med olika längd.

Testfil för Adobe Reader™
Example Test Files for Adobe Reader
Testfil för Microsoft Excel™
microsoft_excel-test-file
Testfil för Microsoft Word™
microsoft_word-test-file

Jobb med tre olika längder testas

  1. Korta jobbEn enda utskrift av varje testfil  
  2. Medellånga jobb - Flera utskrifter av varje testfil, så att cirka 30 sekunders utskrift sker efter att hela filen har skrivits ut en gång
  3. Långa jobb - Flera utskrifter av PDF-testfilen, så att cirka 4 minuters ytterligare utskrift sker efter att hela filen har skrivits ut en gång (endast enkelsidigt)

Tre olika metoder för utskriftstidtagning används

Den genomsnittliga tiden för att skriva ut varje fyrsidig testfil en gång, från initieringen av utskriftsjobbet på värddatorn tills hela den sista sidan (fjärde sidan) i testfilen har matats ut, inklusive den första bearbetningstiden för det första utskriftsjobbet. Tiden från denna mätning kallas First Set Out Time (FSOT).

De genomsnittliga bilderna per minut för att skriva ut flera kopior av de fyrsidiga testfilerna, vilket mäter den genomsnittliga hastighet vid vilken en enhet producerar sidor, mätt från initieringen av ett jobb tills hela den sista sidan i jobbet har matats ut, inklusive den första bearbetningstiden för det första utskriftsjobbet. Resultatet IPM (images per minute) från denna mätning kallas Effective Throughput (EFTP). De genomsnittliga bilderna per minut för att skriva ut flera kopior av de fyrsidiga testfilerna, mätt från att hela den sista sidan av den första utskriften av testfilen har matats ut, tills hela den sista sidan i jobbet har matats ut, vilket mäter utskriftshastigheten exklusive bearbetningstiden för det första utskriftsjobbet. Resultatet IPM (images per minute) från denna mätning kallas Estimated Saturated Throughput (ESAT).

Dessa resultat rapporteras för varje fil samt som ett genomsnitt för alla filer

  • FSOT för det korta jobbet.
  • EFTP för de korta, medellånga och långa jobben.
  • ESAT för det medellånga jobbet. Lexmark meddelar normalt genomsnittligt ESAT IPM för enkelsidig utskrift.

Vad är ISO?

ISO (International Organization for Standardization) är världens största utvecklare och utgivare av internationella standarder.

ISO är ett nätverk för de nationella standardiseringsinstituten i 157 länder, en medlem per land, med ett centralt kontor i Genéve, Schweiz, som koordinerar systemet. ISO är en icke-statlig organisation som utgör en länk mellan offentliga och privata sektorer. Många av dess medlemsinstitut är en del av den statliga strukturen i sina länder eller bemyndigas av sin regering. Andra medlemmar har sina rötter helt i den privata sektorn och har skapats av nationella samarbeten mellan branschorganisationer. Därför gör ISO det möjligt att nå enighet kring lösningar som både uppfyller företagens krav och samhällets bredare behov.

Mer information om ISO finns på www.iso.org

Detaljer kring utskriftsstandarderna ISO/IEC finns på www.iso.org