Garanti för förbrukningsmaterial | Lexmark Sverige

Garanti för förbrukningsmaterial

Förbrukningsmaterial för laserskrivare

Produkt Garantiperiod

tonerkassetter

Begränsad livstidsgaranti*

Trumma

Begränsad livstidsgaranti*

Trumma/Developer (IU) 

Begränsad livstidsgaranti*

Framkallningsenhet

Begränsad livstidsgaranti*

Uppsamlingsflaskor/-behållare**

Begränsad livstidsgaranti*

* Begränsad livstidsgaranti gäller inte laserpatroner som har fyllts på eller patroner som helt enkelt är tomma till följd av normal användning. Begränsad livstidsgaranti är giltig tills laserpatronen är tömd på användbar mängd Lexmark-toner.
** Begränsad livstidsgaranti för fotoledarenheter/-satser, bildhanteringsenheter/-satser, framkallningsenheter/-satser och/eller uppsamlingsflaskor/-behållare är giltig tills ett meddelande om att förbrukningsmaterialet måste bytas ut visas. Användning av förbrukningsmaterial från tredje part kan orsaka skada i fotoledarenheter/-satser, bildhanteringsenheter/-satser, framkallningsenheter/-satser och/eller uppsamlingsflaskor/-behållare och omfattas därför inte av Lexmarks begränsade livstidsgaranti för förbrukningsmaterial. 

Förbrukningsmaterial till bläckstråleskrivare

Produkt 1 år

Patroner för bläckstråleskrivare

X

Färgband till matrisskrivare

Produkt 1 år

Färgband till matrisskrivare 6400, 6408 och 6412

X

Färgband till Lexmarks matrisskrivare 4227 och 4227 plus

X

Färgband till Lexmarks matrisskrivare i 23xx-serien

X

Färgband till Lexmarks matrisskrivare i 24xx-serien

X

Färgband till Lexmarks matrisskrivare i 25xx-serien

X

Färgband till Lexmarks matrisskrivare i 25xx+-serien

X