Tonerkassetter för företagskunder​ | Lexmark Sverige

Tonerkassetter för företagskunder

Nödvändiga för att Lexmarks utskrifter ska fungera så bra som möjligt.

corporate_cartridge_banner

 

Med Unison Toner

Lexmarks tonerkassetter för företagskunder kombinerar kvalitet och nyskapandet av Unison Toner med en varaktig design, vilket ger tillförlitlighet på lång sikt. De ger; optimal prestanda och överlägsen utskriftskvalitet med en betydligt mindre miljöpåverkan än Lexmarks största konkurrenter.

 

Minska. Återanvänd. Återvinn.

Lexmark har sedan 1991 erbjudit sina kunder kostnadsfria och enkla metoder för att returnera tomma tonerkassetter. Lexmarks branschledande program för att samla in tonerkassetter (LCCP) följer en policy om att inga kassetter ska hamna på soptippen eller brännas, och vi försöker använda allt returnerat material på miljömässigt bästa sätt. Med våra kunders hjälp har antalet returnerade tonerkassetter sedan 1996 ökat mer än tjugofemfalt. Mer än 10 000 ton material slapp hamna på soptippen bara i fjol.


Nya nivåer av hållbarhet

I linje med Lexmarks engagemang för socialt ansvar och principer kring inget avfall och en kretsloppsekonomi är våra A4 CS/CX och MS/MX Corporate Cartridge våra mest hållbara förbrukningsmaterial hittills.
Dessutom tillverkas dessa tonerkassetter inom EU. På så sätt kan vi garantera produkttillgänglighet samt att leveranskedjan påverkar miljön så lite som möjligt och att vi ger ett stort bidrag till den lokala ekonomin.


sustainibility

Livscykelanalyser har visat att en tonerkassett som returneras via Lexmarks Cartridge Collection Program (i stället för att hamna på soptippen) minskar miljöpåverkan med mer än 50 %. Men Lexmark går längre än att endast återvinna materialet: vi kan sluta kretsloppet genom att använda det returnerade material som återvunnen plast vid tillverkningen av nya tonerkasetter.

Vi har ägnat särskild omtanke åt designen av förpackningen, som är tänkt att användas två gånger: först vid leveransen till kunden, och sedan vid returen.

0
100

Lexmarks policy är att inga tonerkassetter ska hamna på soptippen utan återanvändas eller återvinnas. Lexmarks program är för närvarande långt mer ambitiöst än de föreskrifter som gäller i Europa. Och resultaten visar att det fungerar! Antalet tonerkassetter som samlas in har tredubblats på fyra år. Antalet omarbetade delar har ökat femfalt under samma period. Var tredje tonerkassett från Lexmark som säljs i Europa, Mellanöstern och Afrika samlas in för återvinning eller återbruk. Och mer än 3 000 ton råmaterial har sluppit att hamna på soptippen.