Materialsäkerhetsdatablad | Lexmark Sverige

Materialsäkerhetsdatablad

Lexmark tar fram materialsäkerhetsdatablad och säkerhetsdatablad för tonerkassetter. För skrivarmodeller som nyligen har släppts för försäljning finns dessa dokument tillgängliga för Nordamerika, EU och Australien. Flera språk kan finnas i dokumenten för Nordamerika och EU.

Tonerkassettens artikelnummer är det mest direkta sättet att hitta ett MSDS/Säkerhetsdatablad. Vanligtvis hittar du artikelnumret på en Lexmark tonerkassett här: 

tonar-cartrige

För de flesta Lexmark tonerkassetter som har släppts efter 2008 finns det tre format:

  • Format för Nordamerika (NA) – skrivet för att följa reglerna i USA, Kanada och Mexiko. Dessa MSDS kommer att skrivas på engelska, spanska (för Mexiko) och franska (för Kanada).
  • Format för Europa (EU REACH) – skrivet för att följa REACH-föreskrifterna i EU och finns på engelska, bulgariska, franska, italienska, tyska, ungerska, litauiska, norska, spanska, slovakiska och svenska. En del av dessa översättningar är utformade så att fler än ett lands lagkrav omfattas.
  • Format för Australien (Aust) – skrivet för att följa australiska lagar och endast tillgängligt på engelska.

För tonerkassetter som släpptes före 2008 finns det en blandning av format utvecklade för att uppfylla amerikanska OSHA-krav och tillgängliga på engelska. MSDS-dokument är i PDF-format och kräver Adobe Acrobat Reader.