Kancelárske riešenia

Riešenia na efektívnejšiu prevádzku vášho oddelenia.

Správa dokumentov, pracovný postup a podniková tlač

V zozname mnohých vecí, ktoré znižujú efektivitu vášho oddelenia, patrí administratíve najvyššia priečka. Činnosti ako evidencia záväzkov, ľudské zdroje a správa výdavkov, dokonca aj základné kancelárske činnosti ako tlač a skenovanie, môžu byť rýchlo pochované pod záľahou papierov.

Kancelárske riešenia spoločnosti Lexmark oživujú každodenné činnosti. Umožňujú urobiť viac v kratšom čase a s menším počtom zdrojov.

Kancelárske riešenia

Riešenie pre spracovanie faktúr

Riešenie spoločnosti Lexmark pre spracovanie faktúr zabezpečuje rýchle priraďovanie a schvaľovanie faktúr, včasné úhrady a možnosti vyšších zliav od dodávateľov. Stačí sa dotknúť obrazovky e-Task multifunkčného produktu Lexmark a jednoducho môžete snímať, spravovať a smerovať faktúry, šeky a výkazy. Dodatočné informácie o faktúre zadané v čase jej snímania, ako aj informácie získané z dokumentu, zrýchlia spracovanie prostredníctvom automatizácie pracovného postupu a eliminácie manuálneho zadávania údajov.

Riešenia pre nábor a interné vzdelávanie

Pomocou riešení spoločnosti Lexmark pre nábor a interné vzdelávanie môžete oslobodiť pracovníkov oddelenia ľudských zdrojov od časovo náročného papierovania a zjednodušiť proces náboru, čím rýchlejšie obsadíte voľné pozície. Stačí sa dotknúť obrazovky e-Task multifunkčného produktu Lexmark a môžete elektronicky snímať, sledovať, smerovať, spravovať a zdieľať všetky dokumenty súvisiace s náborom a zaškolením nových zamestnancov. Toto riešenie automaticky upozorní všetky príslušné oddelenia na nových zamestnancov a náborovým manažérom a ostatným okamžite sprístupní kľúčové informácie.

Riešenie pre spracovanie výdavkov

Dramaticky skráťte čas potrebný na predloženie, posúdenie, schválenie a skontrolovanie cestovných a iných výdavkov pomocou riešenia spoločnosti Lexmark pre spracovanie výdavkov. Stačí sa dotknúť obrazovky e-Task multifunkčného produktu Lexmark a môžete digitálne snímať bločky, automaticky ich pripájať k zodpovedajúcim výkazom vo svojom finančnom softvéri a zhromažďovať ďalšie informácie na zvýšenie presnosti.

Print Release

Aplikácia Lexmark Print Release vám prináša voľnosť, pretože umožňuje odosielať dokumenty z počítača, tabletu, inteligentného telefónu alebo webového portálu a tlačiť ich na ktorejkoľvek tlačiarni alebo multifunkčnom produkte podporujúcom aplikáciu Print Release. Namiesto „natlačenia“ dokumentu do určenej tlačiarne (pričom tlačené strany sú verejne dostupné, kým ich nezoberiete) „vytiahnete“ dokument z „tlačového mraku“ svojej spoločnosti po prihlásení alebo potiahnutí svojej identifikačnej karty.

Medzi výhody kancelárskych riešení patria:

  • Zníženie nákladov na tlač a zníženie uhlíkovej stopy.
  • Posilnenie riadenia prístupu, zabezpečenia a súladu so zákonnými požiadavkami.
  • Jeden unifikovaný systém na umožnenie tlače z pracovných staníc a mobilných zariadení.