Viacúrovňové zabezpečenie spoločnosti Lexmark

Vzhľad na rastúce prepojenie tlačených dokumentov s digitálnym prostredím potrebujete efektívne stratégie a silné riešenia pre riadenie rizík a zákonné požiadavky. Spoločnosť Lexmark vám ponúka silné funkcie s viacúrovňovým zabezpečením a vstavané možnosti, ktoré vám pomôžu lepšie spravovať a chrániť vaše zariadenia, dokumenty, informácie a sieťovú infraštruktúru.

Zabezpečená vzdialená správa

Vzdialená viditeľnosť a riadenie umožňujú efektívnejšie spravovať vaše zariadenia. Tlačiarne a multifunkčné produkty Lexmark obsahujú množstvo funkcií, ktoré zjednodušujú vzdialenú správu zariadení a zvyšujú jej zabezpečenie.

Medzi tieto funkcie patria:

Zapisovanie do denníka, digitálne podpísané aktualizácie firmvéru, správa certifikátov, HTTPS, SNMPv3, IPv6, zabezpečené obnovenie hesla, záložné heslo

Zabezpečené sieťové rozhrania

Posilnenie zabezpečenia sieťového zariadenia znamená proces zabezpečenia sieťových rozhraní zariadenia, odstránenia nepotrebných alebo nepoužívaných funkcií a zabezpečenia údajov uložených v zariadení. Tlačiarne a multifunkčné produkty Lexmark obsahujú množstvo mechanizmov na posilnenie zabezpečenia vrátane nasledujúcich:

filtrovanie pripojenia TCP, filtrovanie portov, overovanie portov 802.1x, IPSec, zabezpečený protokol SNTP, oddelenie faxov od siete.

Zabezpečený prístup

Pokiaľ ide o zabezpečenie siete, údaje pochádzajúce zo skenovania a tlače v sieti sa často prehliadajú. Tlačiarne Lexmark obsahujú štandardné funkcie na zvýšenie ochrany citlivých informácií a udeľovanie prístupu používateľom.

Medzi tieto funkcie patria:

chránené porty USB, vyhľadávanie v adresári LDAP, overovanie a autorizácia, automatické vloženie e-mailovej adresy odosielateľa, stavebnicový modul, šablóny zabezpečenia, zabezpečený protokol LDAP, riadenie prístupu, obmedzenia pre prihlásenie, uzamknutie ovládacieho panela, dôverná tlač, karta PrintCryption, podržanie prichádzajúceho faxu.

Certifikácia Common Criteria

Mnohé multifunkčné produkty Lexmark dosiahli overenie prostredníctvom medzinárodného štandardu Common Criteria for Information Technology Security Evaluation (ISO/IEC 15408) na certifikáciu počítačovej bezpečnosti.

Začíname

Kliknite sem, ak chcete kontaktovať spoločnosť Lexmark