Správa tlače

Opustené dokumenty a dokumenty bez vlastníka: tŕň v oku alebo príležitosť?

Nedá sa to poprieť: výtlačky bez vlastníka povaľujúce sa vo vašich výstupných zariadeniach sú bezpečnostným problémom a obrovským plytvaním peniazmi. Dôverné dokumenty, ktoré sa hromadia vo vašich kancelárskych tlačových centrách a kopírovacích miestnostiach, môžu ľahko skončiť na nesprávnom mieste alebo v nesprávnych rukách.

Výskumy ukazujú, že organizácie míňajú na kancelárske kopírovanie a tlač od 1 % do 6 %[1] svojich ročných výnosov. Aj v prípade, že vaša organizácia sa pohybuje na dolnej hranici tohto rozsahu, ide o významnú sumu.

Správa tlače od spoločnosti Lexmark zvyšuje efektívnosť vášho výstupného prostredia tým, že vám pomáha znižovať objem zbytočnej tlače. Toto riešenie poskytuje zabezpečené riadenie prístupu a robustné vykazovanie používania a súčasne prináša používateľom vyššiu mobilitu a produktivitu.

Zabezpečená a pohodlná tlač s následným výberom tlačiarne

Správa tlače od spoločnosti Lexmark umožňuje používateľom odoslať tlačové úlohy z ktoréhokoľvek miesta vrátane stolového počítača, tabletu a inteligentného telefónu a potom uvoľniť úlohy na tlač, kdekoľvek a kedykoľvek sú pripravení. Znamená to, že dôverné informácie zostanú chránené a tlačové úlohy sa v kancelárskych tlačiarňach neprestajne nehromadia.

Všetky dokumenty sa nachádzajú v tlačovom fronte, kým ich vlastníci neuvoľnia. Front sa môže nachádzať vo vlastných priestoroch alebo v službe typu cloud umožňujúcej ďalšie funkcie a výhody.

Dokumenty možno uvoľniť na ktoromkoľvek povolenom zariadení bez ohľadu na to, či sa nachádza v danej miestnosti, v inej budove alebo v inej krajine. Ak chcú používatelia uvoľniť svoje dokumenty, jednoducho prejdú cez zariadenie svojou identifikačnou kartou alebo do zariadenia zadajú svoje poverenia a vyberú dokumenty, ktoré potrebujú vytlačiť.

Výkonná evidencia dokumentov

Správa tlače od spoločnosti Lexmark poskytuje informácie, ktoré spoločnosti potrebujú na efektívnejšie spravovanie svojej tlačovej a digitalizačnej infraštruktúry. Výkonné nástroje na sledovanie a evidenciu umožňujú monitorovať každú transakciu tlače, kopírovania a skenovania vykonanú každým používateľom na každom zariadení v rámci vášho výstupného prostredia. Toto robustné zhromažďovanie údajov v kombinácii s rozličnými možnosťami vykazovania poskytuje prehľad, ktorý potrebujete na proaktívnu správu svojho sieťového tlačového a digitalizačného prostredia. Ak napríklad chcete zamedziť plytvaniu a podporovať zodpovedné používanie, správa tlače od spoločnosti Lexmark umožňuje jednoduchým spôsobom implementovať tlačové kvóty pre jednotlivých používateľov alebo skupiny používateľov, prípadne obmedziť prístup k niektorým funkciám, ako je napríklad kopírovanie, skenovanie alebo faxovanie.

[1] Odhad spoločnosti Gartner Group: 1 – 3 %. Odhad spoločnosti InfoTrends: 3 – 6 %.

Výhody správy tlače

  • Zníženie nákladov na tlač a zníženie vašej uhlíkovej stopy
  • Zvýšenie flexibility pre používateľov, ktorí sú interne alebo externe mobilní
  • Posilnenie riadenia prístupu, zabezpečenia a súladu so zákonnými požiadavkami
  • Pridanie redundancie, zlepšenie dostupnosti zariadení
  • Podpora zmiešaných súborov zariadení
  • Jednoduchá rozšíriteľnosť prostredníctvom nasadenia vo vlastných priestoroch, zabezpečenej službe typu cloud alebo hybridného nasadenia