På denna webbplats används cookies för olika ändamål, bland annat för att underlätta och förbättra webbplatsen för dig, för analys och för annonser. Om du fortsätter att titta på den här webbplatsen eller klickar på Acceptera och stäng godkänner du användning av cookies. Läs sidan Cookies om du vill ha mer information.

Ledningsgruppen

Brad Clay

Brad Clay

Senior Vice President, Chief Information och Compliance Officer

Brad Clay är senior vice president och chief information och compliance officer för Lexmark International. Han är ansvarig för företagets globala IT-strategi, driftverksamhet och program, samt datasekretess, cyberbaserad och fysisk säkerhet och interna granskningar.  Innan Clay antog den här rollen i november 2016 arbetade han som Lexmarks chief information officer och ansvarade även för företagets förvärvsintegrationer. Clay var tidigare director of finance och ansvarade för planering av verksamhet och försäljning för USA:s affärsenhet.


Tonya Jackson

Tonya Jackson

Senior Vice President, Chief Supply Chain Officer

Tonya Jackson är senior vice president och chief supply chain officer för Lexmark International, vilket innebär att hon handhar företagets globala supply chain operations som omfattar planering kring tillgång och efterfråga, globala inköp, tillverkning av hårdvara och tjänster, distribution och logistik samt Lexmarks Shared Services Center.

Jackson har ansvarat för Lexmarks supply chain operations sedan år 2013. Dessförinnan tjänstgjorde hon i två år som vice president och general manager för den globala verksamheten för förbrukningsmaterial. Hon ansvarade då för den globala tillverkningen och utvecklingsverksamheten för Lexmarks skrivarförbrukning.


Brent Lambert

Brent Lambert

Överordnad vice VD chefsjurist och sekreterare

Brent Lambert är överordnad vice VD, chefsjurist och sekreterare för Lexmark International Inc. Han är ansvarig för företagets juridiska avdelning över hela världen.

Innan han fick sin nuvarande roll i juli 2017 tjänstgjorde Lambert som företagets chefsjurist inom immateriell egendom där han ansvarade för hanteringen av företagets immaterialrättsportfölj och -strategi. Han började arbeta för Lexmark år 1998.


Vivian Liu Profile Picture

Vivian Liu

Överordnad vice VD ekonomidirektör

Vivian Liu är överordnad vice VD och ekonomidirektör för Lexmark International, Inc. Hon är ansvarig för företagets ekonomi, redovisning, moms och utgifter.

Innan hon började hos Lexmark som ekonomiansvarig i juli 2017 var Liu vice VD för finanser, Enterprise BG, på Huawei Technology Inc., en marknadsledande leverantör av teknologiska lösningar inom global information och kommunikation i Shenzhen i Kina.


Brock Saladin

Brock Saladin

Senior Vice President, Chief Revenue Officer

Brock Saladin är senior vice president och chief revenue officer för Lexmark International. Han är ansvarig för att tillhandahålla Lexmarks affärskunder världen över med produkter, förbrukningsartiklar samt lösningar och tjänster. Han ansvarar även för att ta fram effektiva och marknadsorienterade strategier.

Innan Saladin antog sin nuvarande position i november 2016 var han vice president och general manager för global channel sales och marketing för Lexmarks tidigare division för Imaging Solutions och tjänster. Saladin ansvarade även för utveckling av Lexmarks globala strategi för kanalen och implementering och utförandet av den. Saladin var tidigare vice president och general manager av global supplies sales och marketing.


Sharon Votaw

Sharon Votaw

Senior Vice President, Chief Human Resources Officer

Sharon Votaw är senior vice president och chief human resources officer för Lexmark International.

Innan hon antog sin nuvarande roll i november 2016 tjänstgjorde Votaw som vice president of global compensation, benefits och HRIS. I den positionen ansvarade hon för utformning och administration av ledningsgruppens och anställdas ersättningsprogram världen över, förmånsstrategier, den operativa förvaltningen av förmåner, tjänstgöringsprogram och support för det globala personalinformationssystemet.


Allen Waugerman

Allen Waugerman

Senior Vice President, Chief Technology Officer

Allen Waugerman är senior vice president och chief technology officer för Lexmark International. Han utsågs till den här positionen i november 2016 och är ansvarig för Lexmarks globala forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Waugerman tjänstgjorde dessförinnan i fem år som vice president och general manager för worldwide annuities marketing och sales för Lexmarks tidigare division för Imaging Solutions och tjänster. I den rollen ansvarade han för marknadsföring och försäljning av förbrukningsmaterial och tjänster. Waugerman arbetade tidigare som general manager för laserprodukter avsedda för små arbetsgrupper.