På denna webbplats används cookies för olika ändamål, bland annat för att underlätta och förbättra webbplatsen för dig, för analys och för annonser. Om du fortsätter att titta på den här webbplatsen eller klickar på Acceptera och stäng godkänner du användning av cookies. Läs sidan Cookies om du vill ha mer information.

Ledningsgruppen

Allen Waugerman

Allen Waugerman

Styrelseordförande och VD

Allen Waugerman är styrelseledamot och VD för Lexmark International. Han tillträdde denna befattning i maj 2019.​

Sedan november 2016 har Waugerman varit överordnad vice VD och teknikdirektör med ansvar för Lexmarks globala forsknings- och utvecklingsverksamhet. I november 2018 tillträdde Waugerman som styrelseordförande i ledningsgruppen för Lexmark under tiden när man sökte efter en ny VD. Han satt även i ledningsgruppen år 2017. Waugerman har arbetat på Lexmark sedan företaget grundades år 1991 på olika positioner. 


Chuck Butler Profile Picture

Chuck Butler

Överordnad vice VD ekonomidirektör

Chuck Butler är överordnad vice VD och finansdirektör för Lexmark International. Han är ansvarig för företagets ekonomi, redovisning, moms och utgifter.

Innan han fick denna roll i april 2020 var Butler vice VD för ekonomisk planering och analys (FP&A), med ansvar för planeringsprocessen och den resulterande analysen relaterad till Lexmarks ekonomiska resultat. Han var tidigare vice VD för den globala försäljningen och arbetade med affärsanalys, provision, prissättning, anbudsinfordran, försäljningsavtal och efterfrågeplanering. Till övriga tidigare roller hör den som företagets ekonomichef och Senior Manager för FP&A. Han började arbeta på Lexmark 2004 som senior finansanalytiker.


Tom Eade profile picture

Tom Eade

Överordnad vice VD och teknikdirektör

Tom Eade är överordnad vice VD och teknikdirektör för Lexmark International. Han utsågs till den här positionen i maj 2019 och är ansvarig för Lexmarks globala forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Eade var tidigare vice VD för firmware och mjukvara där han ansvarade för design, leverans och support av Lexmarks mjukvara, Custom Silicon, kommunikationslösningar och systemets firmware.

Eade har arbetat på Lexmark sedan företaget grundades år 1991 och har innehaft flera ledarpositioner inom F&U. Han började sin karriär på IBM i projektet för 4019 laserskrivare.


Tonya Jackson

Tonya Jackson

Senior Vice President, Chief Supply Chain Officer

Tonya Jackson är senior vice president och chief supply chain officer för Lexmark International, vilket innebär att hon handhar företagets globala supply chain operations som omfattar planering kring tillgång och efterfråga, globala inköp, tillverkning av hårdvara och tjänster, distribution och logistik samt Lexmarks Shared Services Center.

Jackson har ansvarat för Lexmarks supply chain operations sedan år 2013. Dessförinnan tjänstgjorde hon i två år som vice president och general manager för den globala verksamheten för förbrukningsmaterial. Hon ansvarade då för den globala tillverkningen och utvecklingsverksamheten för Lexmarks skrivarförbrukning.


Brent Lambert

Brent Lambert

Överordnad vice VD chefsjurist och sekreterare

Brent Lambert är överordnad vice VD, chefsjurist och sekreterare för Lexmark International Inc. Han är ansvarig för företagets juridiska avdelning över hela världen.

Innan han fick sin nuvarande roll i juli 2017 tjänstgjorde Lambert som företagets chefsjurist inom immateriell egendom där han ansvarade för hanteringen av företagets immaterialrättsportfölj och -strategi. Han började arbeta för Lexmark år 1998.


Brock Saladin

Brock Saladin

Senior Vice President, Chief Revenue Officer

Brock Saladin är senior vice president och chief revenue officer för Lexmark International. Han är ansvarig för att tillhandahålla Lexmarks affärskunder världen över med produkter, förbrukningsartiklar samt lösningar och tjänster. Han ansvarar även för att ta fram effektiva och marknadsorienterade strategier.

Innan Saladin antog sin nuvarande position i november 2016 var han vice president och general manager för global channel sales och marketing för Lexmarks tidigare division för Imaging Solutions och tjänster. Saladin ansvarade även för utveckling av Lexmarks globala strategi för kanalen och implementering och utförandet av den. Saladin var tidigare vice president och general manager av global supplies sales och marketing.


Sharon Votaw

Sharon Votaw

Senior Vice President, Chief Human Resources Officer

Sharon Votaw är senior vice president och chief human resources officer för Lexmark International.

Innan hon antog sin nuvarande roll i november 2016 tjänstgjorde Votaw som vice president of global compensation, benefits och HRIS. I den positionen ansvarade hon för utformning och administration av ledningsgruppens och anställdas ersättningsprogram världen över, förmånsstrategier, den operativa förvaltningen av förmåner, tjänstgöringsprogram och support för det globala personalinformationssystemet.