Ledningsgruppen

Allen Waugerman

Styrelseordförande och VD


Läs mer om Allen Waugerman


Chuck Butler

Överordnad vice VD, ekonomidirektör

Läs mer om Chuck Butler


Vishal Gupta

Förste vice ordförande, Informations- och teknikchef​

Läs mer om Vishal Gupta


Tonya Jackson

Överordnad vice VD, Produktleveranschef

Läs mer om Tonya Jackson


Brent Lambert

Överordnad vice VD, Chefsjurist

Läs mer om Brent Lambert


Melanie Hudson

Överordnad vice VD, Kommersiell chef

Läs mer om Melanie Hudson


Sharon Votaw

Överordnad vice VD och personaldirektör

Läs mer om Sharon Votaw