Táto lokalita používa súbory cookie na rôzne účely vrátane zlepšenia vašich skúseností, analýz a reklám. Ďalším používaním tejto lokality alebo kliknutím na tlačidlo „Súhlasím, zatvoriť“ súhlasíte s naším používaním súborov cookie. Ďalšie informácie nájdete na našej stránke o súboroch cookie.

Profily vedenia

Allen Waugerman

Allen Waugerman

Prezident a výkonný riaditeľ

Allen Waugerman je prezident a výkonný riaditeľ spoločnosti Lexmark International.

Do tejto pozície bol menovaný v máji 2019. Od novembra 2016 je pán Waugerman vyšším viceprezidentom a výkonným riaditeľom pre technológie zodpovedným za globálne výskumné a vývojové operácie spoločnosti Lexmark. V novembri 2018 bol pán Waugerman vymenovaný za predsedu výkonného riadiaceho výboru, ktorý viedol spoločnosť Lexmark počas hľadania nového výkonného riaditeľa. V tomto výbore pracoval aj v roku 2017.​ Pán Waugerman je v spoločnosti Lexmark od jej založenia v roku 1991, pričom zastával rôzne personálne a manažérske pozície.


Chuck Butler Profile Picture

Chuck Butler

Vyššia viceprezidentka Výkonná finančná riaditeľka

Chuck Butler je hlavný viceprezident a výkonný finančný riaditeľ spoločnosti Lexmark International. Je zodpovedný za podnikové financie, účtovníctvo, daňové záležitosti a pokladnicu.

Pred tým, ako bol v apríli 2020 vymenovaný na túto pozíciu, Butler slúžil ako viceprezident pre finančné plánovanie a analýzu (FP&A), zodpovedný za proces plánovania „od začiatku do konca“ a výsledné analýzy súvisiace s finančnou výkonnosťou spoločnosti Lexmark. Predtým pôsobil ako viceprezident globálnych predajných operácií, dohliadal na podnikové spravodajstvo, objednávky, cenotvorbu, prípravu cenových ponúk, predajné zmluvy a plánovanie dopytu. Medzi ďalšie jeho predchádzajúce pozície patria riaditeľ podnikových financií a hlavný manažér FP&a. Do spoločnosti Lexmark vstúpil v roku 2004 ako hlavný finančný analytik.


Tom Eade profile picture

Tom Eade

Vyšší viceprezident, výkonný riaditeľ pre technológie

Tom Eade je vyšší viceprezident a výkonný riaditeľ pre technológie spoločnosti Lexmark International. Do tejto pozície bol menovaný v máji 2019 a je zodpovedný za globálny výskum a oblasť vývoja spoločnosti Lexmark.

Predtým Eade zastával pozíciu viceprezidenta pre firmvér a softvér zodpovedného za návrh, dodanie a podporu softvéru Lexmark, vlastného silikónu, komunikačných riešení a systémového firmvéru.

Pán Eade pracuje v spoločnosti Lexmark od jej založenia v roku 1991 a zastával viacero pozícií v manažmente výskumu a vývoja. Svoju kariéru začal v spoločnosti IBM na projekte laserových tlačiarní 4019.


Tonya Jackson

Tonya Jacksonová

Vyššia viceprezidentka, výkonná riaditeľka oddelenia dodávateľského reťazca

Tonya Jacksonová je ako vyššia viceprezidentka a výkonná riaditeľka oddelenia dodávateľského reťazca spoločnosti Lexmark International zodpovedná za globálnu realizáciu dodávateľského reťazca vrátane plánovania dopytu a ponúk, globálneho získavania zdrojov, výroby hardvéru a spotrebného materiálu, distribúcie a logistiky a centier zdieľaných služieb (SSC) spoločnosti Lexmark.

Tonya Jacksonová vedie globálnu činnosť dodávateľského reťazca spoločnosti Lexmark od roku 2013. Predtým pôsobila dva roky ako viceprezidentka a generálna manažérka v oblasti celosvetovej distribúcie spotrebného materiálu. Bola zodpovedná za globálnu výrobnú a konštrukčnú sféru v oblasti spotrebného materiálu pre tlačiarne Lexmark.


Brent Lambert

Brent Lambert

Vyšší viceprezident Výkonný právny riaditeľ a tajomník

Brent Lambert je vyšší viceprezident, výkonný právny riaditeľ a tajomník spoločnosti Lexmark International, Inc. Je zodpovedný za celosvetové právne činnosti spoločnosti.

Pred nástupom do súčasnej pozície v júli 2017 pôsobil ako generálny právny zástupca spoločnosti pre duševné vlastníctvo, pričom bol zodpovedný za riadenie portfólia a stratégie duševného vlastníctva spoločnosti. Do spoločnosti nastúpil v roku 1998.


Brock Saladin

Brock Saladin

Vyšší viceprezident, výkonný riaditeľ v oblasti príjmov

Brock Saladin je vyšší viceprezident a výkonný riaditeľ v oblasti príjmov (CRO) spoločnosti Lexmark International. Je zodpovedný za plnenie požiadaviek zákazníkov spoločnosti Lexmark na celom svete v oblasti produktov, spotrebného materiálu, riešení a služieb a za vytváranie efektívnych akčných plánov vstupu na trh (tzv. go-to-market strategy).

Pred nástupom do súčasnej funkcie v novembri 2016 pôsobil Brock Saladin ako viceprezident a generálny manažér globálnej siete predaja a marketingu pre bývalú divíziu Oddelenia tlačových riešení a služieb (ISS) spoločnosti Lexmark. Bol zodpovedný za vyvíjanie globálnej distribučnej stratégie spoločnosti Lexmark a zavádzanie osvedčených postupov na zabezpečenie špičkovej realizácie. Predtým zastával funkciu viceprezidenta a generálneho manažéra globálneho predaja a marketingu spotrebného tovaru.


Sharon Votaw

Sharon Votawová

Vyššia viceprezidentka, výkonná riaditeľka pre ľudské zdroje

Sharon Votawová je vyššia viceprezidentka a výkonná riaditeľka v oblasti ľudských zdrojov spoločnosti Lexmark International.

Pred nástupom do súčasnej pozície v novembri 2016 pôsobila Sharon Votawová ako viceprezidentka pre globálne programy odmeňovania a výhod a pre informačné systémy ľudských zdrojov (HRIS). V rámci svojej pozície bola zodpovedná za návrhy a správu celosvetových programov odmeňovania vedúcich pracovníkov a zamestnancov, stratégie globálneho udeľovania výhod, riadenie udeľovania výhod v rámci USA, programy globálnej mobility a za podporu v rámci globálneho informačného systému ľudských zdrojov.