Táto lokalita používa súbory cookie na rôzne účely vrátane zlepšenia vašich skúseností, analýz a reklám. Ďalším používaním tejto lokality alebo kliknutím na tlačidlo „Súhlasím, zatvoriť“ súhlasíte s naším používaním súborov cookie. Ďalšie informácie nájdete na našej stránke o súboroch cookie.

Profily vedenia

Brad Clay

Brad Clay

Vyšší viceprezident a výkonný riaditeľ pre informácie a súlad s nariadeniami

Brad Clay je vyšší viceprezident a výkonný riaditeľ pre informácie a súlad s nariadeniami spoločnosti Lexmark International. Je zodpovedný za globálne stratégie, prevádzku a aplikácie v oblasti IT a za ochranu údajov, virtuálne a fyzické zabezpečenie a interné audity.  Pred vymenovaním do tejto funkcie v novembri 2016 pôsobil v spoločnosti Lexmark ako výkonný riaditeľ pre informácie a bol tiež zodpovedný za integračné procesy v rámci akvizícií. Predtým pracoval ako riaditeľ v oblasti financií, plánovania a predaja pre severoamerickú obchodnú jednotku.


Tonya Jackson

Tonya Jacksonová

Vyššia viceprezidentka, výkonná riaditeľka oddelenia dodávateľského reťazca

Tonya Jacksonová je ako vyššia viceprezidentka a výkonná riaditeľka oddelenia dodávateľského reťazca spoločnosti Lexmark International zodpovedná za globálnu realizáciu dodávateľského reťazca vrátane plánovania dopytu a ponúk, globálneho získavania zdrojov, výroby hardvéru a spotrebného materiálu, distribúcie a logistiky a centier zdieľaných služieb (SSC) spoločnosti Lexmark.

Tonya Jacksonová vedie globálnu činnosť dodávateľského reťazca spoločnosti Lexmark od roku 2013. Predtým pôsobila dva roky ako viceprezidentka a generálna manažérka v oblasti celosvetovej distribúcie spotrebného materiálu. Bola zodpovedná za globálnu výrobnú a konštrukčnú sféru v oblasti spotrebného materiálu pre tlačiarne Lexmark.


Brent Lambert

Brent Lambert

Vyšší viceprezident Výkonný právny riaditeľ a tajomník

Brent Lambert je vyšší viceprezident, výkonný právny riaditeľ a tajomník spoločnosti Lexmark International, Inc. Je zodpovedný za celosvetové právne činnosti spoločnosti.

Pred nástupom do súčasnej pozície v júli 2017 pôsobil ako generálny právny zástupca spoločnosti pre duševné vlastníctvo, pričom bol zodpovedný za riadenie portfólia a stratégie duševného vlastníctva spoločnosti. Do spoločnosti nastúpil v roku 1998.


Vivian Liu Profile Picture

Vivian Liu

Vyššia viceprezidentka Výkonná finančná riaditeľka

Vivian Liu je vyššia viceprezidentka a výkonná finančná riaditeľka spoločnosti Lexmark International, Inc. Je zodpovedná za podnikové financie, účtovníctvo, daňové záležitosti a pokladnicu.

Pred nástupom do funkcie výkonnej finančnej riaditeľky spoločnosti Lexmark v júli 2017 pôsobila Vivian Liu ako viceprezidentka pre financovanie divízie Enterprise BG spoločnosti Huawei Technology Inc., popredného globálneho poskytovateľa riešení v oblasti informačných a komunikačných technológií so sídlom v čínskom meste Šen-čen.


Brock Saladin

Brock Saladin

Vyšší viceprezident, výkonný riaditeľ v oblasti príjmov

Brock Saladin je vyšší viceprezident a výkonný riaditeľ v oblasti príjmov (CRO) spoločnosti Lexmark International. Je zodpovedný za plnenie požiadaviek zákazníkov spoločnosti Lexmark na celom svete v oblasti produktov, spotrebného materiálu, riešení a služieb a za vytváranie efektívnych akčných plánov vstupu na trh (tzv. go-to-market strategy).

Pred nástupom do súčasnej funkcie v novembri 2016 pôsobil Brock Saladin ako viceprezident a generálny manažér globálnej siete predaja a marketingu pre bývalú divíziu Oddelenia tlačových riešení a služieb (ISS) spoločnosti Lexmark. Bol zodpovedný za vyvíjanie globálnej distribučnej stratégie spoločnosti Lexmark a zavádzanie osvedčených postupov na zabezpečenie špičkovej realizácie. Predtým zastával funkciu viceprezidenta a generálneho manažéra globálneho predaja a marketingu spotrebného tovaru.


Sharon Votaw

Sharon Votawová

Vyššia viceprezidentka, výkonná riaditeľka pre ľudské zdroje

Sharon Votawová je vyššia viceprezidentka a výkonná riaditeľka v oblasti ľudských zdrojov spoločnosti Lexmark International.

Pred nástupom do súčasnej pozície v novembri 2016 pôsobila Sharon Votawová ako viceprezidentka pre globálne programy odmeňovania a výhod a pre informačné systémy ľudských zdrojov (HRIS). V rámci svojej pozície bola zodpovedná za návrhy a správu celosvetových programov odmeňovania vedúcich pracovníkov a zamestnancov, stratégie globálneho udeľovania výhod, riadenie udeľovania výhod v rámci USA, programy globálnej mobility a za podporu v rámci globálneho informačného systému ľudských zdrojov.


Allen Waugerman

Allen Waugerman

Vyšší viceprezident, výkonný riaditeľ pre technológie

Allen Waugerman je vyšší viceprezident a výkonný riaditeľ pre technológie spoločnosti Lexmark International. Do tejto pozície bol menovaný v novembri 2016 a je zodpovedný za globálny výskum a oblasť vývoja spoločnosti Lexmark.

Allen Waugerman pôsobil päť rokov ako viceprezident a generálny manažér pre globálny marketing a predaj anuít v bývalej divízii Oddelenia tlačových riešení a služieb (ISS) spoločnosti Lexmark. V rámci tejto pozície bol zodpovedný za marketing a predaj náhradného spotrebného materiálu a ponúk služieb. Predtým pôsobil ako generálny manažér menšej pracovnej skupiny v oblasti laserových produktov.