Profily vedenia

Allen Waugerman

Prezident a výkonný riaditeľ

Prečítajte si viac o Allenovi Waugermanovi


Chuck Butler

Vyšší viceprezident a výkonný finančný riaditeľ

Prečítajte si viac o Chuckovi Butlerovi


Vishal Gupta

Vyššia viceprezidentka, Výkonný riaditeľ pre informácie a technológie​

Prečítajte si viac o Vishal Gupta


Tonya Jacksonová

Vyššia viceprezidentka a výkonná riaditeľka pre dodávanie produktov

Prečítajte si viac o Tonyi Jacksonovej


Brent Lambert

Vyšší viceprezident a výkonný právny riaditeľ a riaditeľ pre dodržiavanie predpisov

Prečítajte si viac o Brentovi Lambertovi


Brock Saladin

Vyšší viceprezident a výkonný obchodný riaditeľ

Prečítajte si viac o Brockovi Saladinovi


Sharon Votawová

Vyššia viceprezidentka, výkonná riaditeľka pre ľudské zdroje

Prečítajte si viac o Sharon Votawovej