Brent Lambert

Brent Lambert

Vyšší viceprezident
Výkonný právny riaditeľ a riaditeľ pre dodržiavanie predpisov

Brent Lambert je vyšší viceprezident, výkonný právny riaditeľ a riaditeľ pre dodržiavanie predpisov a tajomník spoločnosti Lexmark International, Inc. Je zodpovedný za globálne právne operácie spoločnosti, ako aj za dodržiavanie predpisov, vnútorný audit, štátne záležitosti a bezpečnosť.

V rokoch 2018 a 2019 Lambert pôsobil vo výkonnom riadiacom výbore, ktorý viedol spoločnosť Lexmark počas hľadania nového výkonného riaditeľa. Pred nástupom do pozície výkonného právneho riaditeľa v júli 2017 pôsobil Lambert ako generálny právny zástupca spoločnosti pre duševné vlastníctvo, pričom bol zodpovedný za riadenie portfólia a stratégie duševného vlastníctva spoločnosti. Do spoločnosti nastúpil v roku 1998.

Pred nástupom do spoločnosti Lexmark pracoval Brent Lambert v rámci súkromnej praxe v právnickej firme Moore & Van Allen PLLC v meste Durham v Severnej Karolíne.

Brent Lambert má bakalársky titul z elektroinžinierstva z univerzity University of Central Florida a titul doktora práv z univerzity Duke University School of Law.