Chuck Butler Profile Picture

Chuck Butler

Vyšší viceprezident 
Výkonný finančný riaditeľ

Chuck Butler je hlavný viceprezident a výkonný finančný riaditeľ spoločnosti Lexmark International. Je zodpovedný za podnikové financie, účtovníctvo, daňové záležitosti a pokladnicu. Vedie tiež organizáciu globálnych obchodných služieb Lexmark a firemné nehnuteľnosti a prevádzky.

Pred tým, ako bol v roku 2020 vymenovaný na túto pozíciu, Butler slúžil ako viceprezident pre finančné plánovanie a analýzu (FP&A), zodpovedný za proces plánovania „od začiatku do konca“ a výsledné analýzy súvisiace s finančnou výkonnosťou spoločnosti Lexmark. Predtým pôsobil ako viceprezident globálnych predajných operácií, dohliadal na podnikové spravodajstvo, objednávky, cenotvorbu, prípravu cenových ponúk, predajné zmluvy a plánovanie dopytu.

Medzi ďalšie jeho predchádzajúce pozície patria riaditeľ podnikových financií a hlavný manažér FP&A. Do spoločnosti Lexmark vstúpil v roku 2004 ako hlavný finančný analytik.

Pred pôsobením v spoločnosti Lexmark Butler zastával rôzne pozície v oblasti riadenia financií a účtovníctva vo výrobe, verejných službách a maloobchode.

Získal bakalársky titul v odbore účtovníctva na Univerzite v Kentucky.