Tonya Jackson

Tonya Jacksonová

Vyššia viceprezidentka
Výkonná riaditeľka pre dodávanie produktov

Ako vyššia viceprezidentka a výkonná riaditeľka pre dodávanie produktov pre Lexmark International je Tonya Jacksonová zodpovedná za vývoj hardvéru a dodávok, dodávateľský reťazec, výrobu a poskytovanie služieb.

Jacksonovej úloha sa v roku 2020 rozšírila o vývoj a poskytovanie služieb. Od roku 2016 do roku 2020 pôsobila ako výkonná riaditeľka pre dodávateľský reťazec, pričom bola zodpovedná za činnosti celosvetového dodávateľského reťazca a centier zdieľaných služieb pre spoločnosť Lexmark.

Jacksonová vedie činnosti globálneho dodávateľského reťazca spoločnosti Lexmark od roku 2013. Predtým pôsobila ako viceprezidentka a generálna manažérka celosvetových dodávateľských činností, pričom viedla globálne výrobné a inžinierske operácie v oblasti spotrebného materiálu pre tlačiarne spoločnosti Lexmark.

Jacksonová je súčasťou spoločnosti Lexmark od jej vzniku v roku 1991. Zastávala rôzne manažérske pozície vrátane pozície riaditeľky pre dizajn dojmu, riaditeľky technologických služieb, riaditeľky udržateľnosti a technologickej manažérky. Svoju kariéru začala v spoločnosti IBM, kde zastávala rôzne pozície technického personálu.

Jacksonová má bakalársky titul v odbore chémia z Hampton University, magisterský titul v odbore chémia z Vassar College a magisterský titul v odbore obchodnej správy z Ohio University.