Riešenia pre mobilnú tlač | Lexmark Slovensko

Riešenia pre mobilnú tlač

Jednoduché. Pohodlné. Zabezpečené.

Riešenia a aplikácie na tlač obchodných dokumentov z mobilných zariadení

V súčasnosti existuje veľa spôsobov implementácie mobilnej tlače, avšak neexistuje jedno riešenie, ktoré by bolo vhodné pre všetky prípady. Z toho dôvodu poskytuje spoločnosť Lexmark spoločnostiam a organizáciám mnoho spôsobov, ako zarábať na výhodách mobilnej produktivity bez ústupkov v oblasti zabezpečenia a bez prehnaných alebo nekontrolovateľných nákladov.

Riešenia pre mobilnú tlač od spoločnosti Lexmark

Mobilná podniková tlač

Pomocou aplikácie Lexmark Print Release, riešenia s následným výberom tlačiarne umožňujúceho tlač z ktoréhokoľvek miesta, je podporovanie potrieb mobilnej pracovnej sily v rámci veľkej spoločnosti jednoduché a bezpečné. Je podporované množstvo populárnych formátov dokumentov a obrázkov.

Ďalšie informácie o mobilnej podnikovej tlači

Aplikácia Lexmark Mobile Printing

Lexmark Mobile Printing je bezplatná aplikácia na prevzatie, ktorá umožňuje priamu tlač na tlačiarňach Lexmark v obchodnej sieti (tlačiareň Lexmark musí podporovať priamu tlač dokumentov PDF a obrázkov). Formáty Microsoft Office nie sú podporované.


Získajte aplikáciu pre systém Android
Získajte aplikáciu pre iPhone a iPad

Lexmark AirPrint™

Zariadenia so systémom Apple iOS, napríklad iPhone a iPad, dokážu automaticky vyhľadať a pripojiť sa k tlačiarňam podporujúcim funkciu Lexmark AirPrint v miestnej sieti Wi-Fi, čo znamená 100-percente bezdrôtové riešenie tlače.

Inovácia firmvéru pre kompatibilné tlačiarne Lexmark

Lexmark App for Google Cloud Print™

Aplikácia Lexmark App for Google Cloud Print umožňuje jednoduché a zabezpečené uvoľňovanie tlačových úloh odoslaných do lokality Google Cloud Print.1

Lexmark App for Google Docs™

Aplikácia Lexmark App for Google Docs umožňuje rýchle a jednoduché naskenovanie dokumentu a jeho odovzdanie do vášho konta Google Docs, ako aj prehľadávanie a tlač súborov uložených v konte Google Docs.1

Riešenia spoločnosti Lexmark pre mobilnú tlač zahŕňajú:

  • Jednoducho použiteľné mobilné aplikácie na odosielanie dokumentov priamo do tlačiarní v sieti vašej spoločnosti.
  • Aplikácie uložené v tlačiarňach na získanie prístupu k dokumentom zo služieb typu cloud, napríklad Google.
  • Riešenia na firemnej úrovni, ktoré umožňujú jednoduchú rozšíriteľnosť na ďalšie miesta bez investícií do novej infraštruktúry informačných technológií.

Začíname

Kliknite sem, ak chcete kontaktovať spoločnosť Lexmark

1Táto aplikácie je teraz k dispozícii pre zariadenia Lexmark podporujúce technológiu Lexmark Embedded Solutions Framework (eSF).