Rýchlosti tlače podľa normy ISO | Lexmark Slovensko

Rýchlosti tlače podľa normy ISO

Čo je rýchlosť tlače podľa normy ISO?

Digitálne tlačové zariadenia môžu produkovať vytlačené strany rýchlosťou odlišnou od ich nominálnej rýchlosti z dôvodu rozličných faktorov. Okrem iných medzi ne patria hostiteľský počítač, ovládač, aplikácia, operačný systém, typ pripojenia k tlačiarni (USB, ethernetové, bezdrôtové) a výpočtový výkon zariadenia. Okrem toho môžu mať na rýchlosť tlače vplyv aj charakteristiky úlohy, akými sú čiernobiela alebo farebná tlač, počet strán, ktoré sa majú vytlačiť, jednostranná alebo obojstranná tlač, nastavenie kvality, počet kópií, typ a veľkosť papiera, obsah dokumentu a zložitosť dokumentu.

Norma ISO/IEC 24734 špecifikuje spôsob merania produktivity digitálnych tlačových zariadení pomocou rozličných testovacích súborov, kancelárskych aplikácií a charakteristík tlačových úloh na obyčajnom papieri v predvolenom režime. Možno ju použiť na čiernobiele a farebné zariadenia, ako aj na jednoúčelové i multifunkčné zariadenia, bez ohľadu na technológiu tlače (napríklad atramentová, laserová atď.).

Norma ISO/IEC 24734 umožňuje výrobcom digitálnych tlačových zariadení merať produktivitu rôznych digitálnych tlačových zariadení pomocou konzistentného spôsobu merania.

Testovanie

Testy sa vykonávajú so zariadením nastavenom v predvolenom stave pomocou odporúčaného obyčajného papiera. V prípade farebných zariadení sa testy čiernobielej tlače vykonávajú po nastavení zariadenia na tlač v čiernobielom režime. Testuje sa jednostranná tlač aj obojstranná tlač, ak je pri danom zariadení štandardom automatická obojstranná tlač.

Štvorstranové testovacie súbory sa tlačia prostredníctvom programov Adobe Reader™, Microsoft Word™ a Microsoft Excel™ s premenlivým počtom súborov (kópií), aby sa vytvorili tlačové úlohy rozličných dĺžok.

Testovací súbor pre program Adobe Reader™
Example Test Files for Adobe Reader
Testovací súbor pre program Microsoft Excel™
microsoft_excel-test-file
Testovací súbor pre program Microsoft Word™
microsoft_word-test-file

Testujú sa tri rôzne dĺžky úloh

1. Krátke úlohy

Jedno vytlačenie každého testovacieho súboru.  

2. Stredné úlohy

Viac vytlačení každého testovacieho súboru, aby po jednom vytlačení úplného súboru približne 30 sekúnd prebiehala tlač.

3. Dlhé úlohy

Viac vytlačení testovacieho súboru PDF, aby po jednom vytlačení úplného súboru (iba jednostranná tlač) približne 4 minúty prebiehala ďalšia tlač.

Používajú sa tri rôzne spôsoby merania času tlače

Priemerný čas potrebný na jedno vytlačenie každého štvorstranového testovacieho súboru, od spustenia tlačovej úlohy na hostiteľskom počítači až po úplné vysunutie poslednej strany (štvrtej strany) testovacieho súboru vrátane času spracovania prvej tlačovej úlohy. Čas, ktorý je výsledkom tohto merania, sa označuje ako FSOT (First Set Out Time).

Priemerný počet obrázkov za minútu pri viacnásobnej tlači štvorstranového testovacieho súboru, ktorý predstavuje meranie priemernej rýchlosti, akou ktorej zariadenie vytvára strany, od spustenia tlačovej úlohy až po úplné vysunutie poslednej strany úlohy vrátane času spracovania prvej tlačovej úlohy. Počet obrázkov za minútu (IPM – images per minute), ktorý je výsledkom tohto merania, sa označuje ako EFTP (Effective Throughput). Priemerný počet obrázkov za minútu pri viacnásobnej tlači štvorstranového testovacieho súboru meraný od úplného vysunutia poslednej strany pri prvom vytlačení testovacieho súboru až po úplné vysunutie poslednej strany úlohy, ktorý predstavuje meranie rýchlosti tlače okrem času spracovania prvej tlačovej úlohy. Počet obrázkov za minútu (IPM – images per minute), ktorý je výsledkom tohto merania, sa označuje ako ESAT (Estimated Saturated Throughput).

Tieto výsledky sa uvádzajú pre každý súbor a tiež ako priemer za všetky súbory

  • Hodnota FSOT pre krátku úlohu.
  • Hodnota EFTP pre krátku, strednú a dlhú úlohu.
  • Hodnota ESAT pre strednú úlohu. Spoločnosť Lexmark zvyčajne zverejňuje priemernú hodnotu ESAT IPM pri jednostrannej tlači.

Čo je to ISO?

ISO (International Organization for Standardization) je najväčší tvorca a vydavateľ medzinárodných noriem na svete.

ISO je sieť národných normalizačných organizácií 157 krajín s jedným členom z každej krajiny, pričom jej ústredný sekretariát, ktorý koordinuje celý systém, sa nachádza v Ženeve vo Švajčiarsku. ISO je mimovládna organizácia, ktorá spája verejné a súkromné sektory. Mnohé z jej členských organizácií sú súčasťou vládnych štruktúr v ich krajinách alebo majú splnomocnenie od svojej vlády. Iní členovia majú korene jednoznačne v súkromnom sektore, pričom boli vytvorení na základe národných partnerstiev priemyselných združení. Organizácia ISO preto umožňuje dosiahnuť konsenzus pri riešeniach, ktoré spĺňajú požiadavky obchodnej sféry, ako aj širšie spoločenské potreby.

Ďalšie informácie o organizácii ISO nájdete na adrese www.iso.org.

Podrobnosti o tlačových normách ISO/IEC sú k dispozícii na adrese www.iso.org.