Reuse and recycle programs at Lexmark

 Programy opätovného použitia a recyklácie

Vstúpte do kruhovej ekonomiky s oceneným programom zberu kaziet a zberu zariadení od spoločnosti Lexmark

V rámci  nášho zamerania na kruhovú ekonomiku spoločnosť Lexmark ponúka programy, ktoré vám pomôžu recyklovať a repasovať zariadenia a spotrebný materiál. 

Ďalšie informácie o možnostiach recyklácie:


Green Triangle

Program zberu kaziet Lexmark (LCCP)

LCCP poskytuje proces zberu, recyklácie a opätovného použitia, ktorý je bezplatný a jednoducho použiteľný. 

Program zberu zariadení Lexmark (LECP)

Program LECP ponúka recykláciu vašej tlačiarne alebo multifunkčnej tlačiarne Lexmark na konci životnosti. 

sustainability clean air

Udržateľnosť, na ktorej záleží

V spoločnosti Lexmark pracujeme s ohľadom na životné prostredie. Začína sa to zariadeniami, ktoré sú zámerne skonštruované tak, aby vytrvali dlhšie, vďaka čomu výroba a distribúcia zariadení na trh vyžaduje menej surovín a energie.  Ponúkame tiež služby, riešenia a programy, ktoré pomáhajú znižovať vplyv vašich tlačových a zobrazovacích aktivít na životné prostredie. A prostredníctvom programov LCCP a LECP poskytujeme zodpovedné metódy na opätovné použitie a recykláciu vašich zariadení. 

Na udržateľnosti záleží
Kruhová ekonomika

Vedúce postavenie v kruhovej ekonomike

Naším cieľom je znížiť náš vplyv na životné prostredie a pomôcť vám urobiť to isté. Niektoré zo spôsobov, akým spoločnosť Lexmark prináša rozdiel:

  • Naše inovatívne využívanie materiálov recyklovaných po použití (PCR) pomáha znižovať spotrebu nových prírodných zdrojov a množstvo odpadu na skládkach.
  • Všetky výrobné závody spoločnosti Lexmark sú certifikované podľa prísnych kvalitatívnych, environmentálnych a bezpečnostných noriem uznávaných na celom svete, vrátane noriem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 1801.
  • Spoločnosť Lexmark obnovuje každý rok milióny použitých kaziet, ktoré sa buď opätovne použijú, alebo recyklujú prostredníctvom oceneného programu zberu tlačových kaziet Lexmark (LCCP).
  • Produkty spoločnosti Lexmark boli ocenené mnohými environmentálnymi značkami vrátane nemeckého certifikátu Modrý anjel, EPEAT a amerického Energy Star.
  • Programy zberu kaziet alebo zariadení Lexmark sú k dispozícii vo viac ako 60 krajinách, čo predstavuje viac ako 90 % nášho globálneho trhu.

Rok čo rok je spoločnosť Lexmark uznávaná ako líder v odvetví vďaka našim iniciatívam týkajúcim sa udržateľnosti a environmentálnych programov.