Spotrebné produkty, na ktoré sa vzťahuje obmedzená záruka spoločnosti Lexmark | Lexmark Slovensko

Spotrebné produkty, na ktoré sa vzťahuje obmedzená záruka spoločnosti Lexmark

Spotrebný materiál pre laserové tlačiarne

Produkt Záručná lehota

Laserové tlačové kazety*

Obmedzená doživotná záruka*

Tonerové kazety*

Obmedzená doživotná záruka*

Jednotky/súpravy fotovalca**

Obmedzená doživotná záruka*

Tlačové jednotky/súpravy**

Obmedzená doživotná záruka*

Jednotky/súpravy vývojky**

Obmedzená doživotná záruka*

Nádoby na odpadový toner**

Obmedzená doživotná záruka*

* Obmedzená doživotná záruka sa nevzťahuje na laserové kazety, ktoré boli opätovne naplnené alebo sú jednoducho prázdne v dôsledku normálneho používania. Obmedzená doživotná záruka platí dovtedy, kým sa v laserovej kazete neminie použiteľné množstvo tonera Lexmark.
** Obmedzená doživotná záruka na jednotky/súpravy fotovalca, tlačové jednotky/súpravy, jednotky/súpravy vývojky a/alebo nádoby na odpadový toner platí, pokiaľ sa nezobrazí správa s výzvou na výmenu spotrebného materiálu. Na používanie spotrebného materiálu od tretích strán, ktorý spôsobí poškodenie jednotiek/súprav fotovalca, tlačových jednotiek/súprav, jednotiek/súprav vývojky a/alebo nádob na odpadový toner, sa nebude vzťahovať obmedzená doživotná záruka na spotrebný materiál spoločnosti Lexmark. 

Atramentový spotrebný materiál

Produkt 1 rok

Atramentové kazety

X

Spotrebný materiál pre spracovanie textu

Produkt 1 rok

Páska pre ihličkové tlačiarne 6400, 6408, 6412

X

Lexmark 4227, 4227 plus Dot Matrix Ribbon

X

Páska pre ihličkové tlačiarne Lexmark 23xx Series

X

Páska pre ihličkové tlačiarne 24xx Series

X

Páska pre ihličkové tlačiarne 25xx Series

X

Páska pre ihličkové tlačiarne 25xx+ Series

X