Ekosystém inteligentných multifunkčných zariadení Lexmark

Premostite papierové a digitálne (neštruktúrované a štruktúrované) informácie so zariadeniami a pripojeniami, ktoré posúvajú vaše podnikanie dopredu.

V ekosystéme veci fungujú vo vzájomnom súlade, aby sa zabezpečila efektívnosť procesov. V podnikateľskom prostredí aj ľudia, technológia a informácie tvoria ekosystém, v ktorom existujú informácie v štruktúrovanej a neštruktúrovanej forme. A uprostred tohto ekosystému sa nachádza inteligentné multifunkčné zariadenie, ktoré slúži ako spojovací bod medzi digitálnymi a tlačenými informáciami.

Ekosystém inteligentných multifunkčných zariadení Lexmark spája hardvér, softvér, nástroje a služby s cieľom pomôcť posunúť vaše podnikanie dopredu.

smart-mfp-tree

Inteligentné a jednoduché

Ekosystém inteligentných multifunkčných zariadení Lexmark nie je produkt, ale súbor technológií a funkcií, ktoré dokáže využívať každé inteligentné multifunkčné zariadenie Lexmark, dokonca aj to, ktoré už vlastníte. Spolu s infraštruktúrou informačných technológií a aplikáciami zlepšuje vykonávanie každodenných úloh a procesov prostredníctvom inteligentných funkcií. Zjednodušuje tiež problém so spravovaním večne sa meniaceho podnikateľského a technického prostredia.

INTELIGENCIA

Zlepšuje vykonávanie každodenných úloh a procesov


EaseofUse_sml

Jednoduchosť používania

Použiteľné pre každého s akoukoľvek úrovňou schopností, prakticky v akomkoľvek jazyku, od akéhokoľvek zariadenia alebo externého systému, s minimálnym zaškoľovaním

Performance_sml

Výkon

Zvyšuje produktivitu zamestnancov optimalizáciou rýchlostí tlače a skenovania, znižovaním počtu manuálnych úkonov a schopnosťou pracovať s rôznymi typmi a veľkosťami médií

Quality_sml

Kvalita

Zachováva stálu kvalitu tlače a vernosť farieb, zaisťuje presnú digitalizáciu a prenos údajov

Compliance_sml

Dodržiavanie predpisov

Podporuje najvyššie štandardy pre zabezpečenie, dôvernosť údajov, spotrebu energie a dodržiavanie zákonných požiadaviek

JEDNODUCHOSŤ

Spravuje večne sa meniace podnikateľské a technické prostredie


Flexibility_sml

Flexibilita

Spĺňa neustále sa meniace potreby popri vyvíjajúcich sa obchodných cieľoch a podnikových systémoch informačných technológií, s otvorenými štandardmi a konektormi pripravenými na integráciu

Manageability_sml

Možnosť spravovania

Podporuje správu veľkej rozptýlenej siete z centrálneho miesta

Security_sml

Zabezpečenie

Zlepšuje zabezpečenie dôležitých údajov a zásadnej sieťovej infraštruktúry

Services_sml

Služby

Podporu poskytujú odborníci v danom odvetví, čím umožňujú zamestnancom v oblasti IT alebo operácií sústrediť sa na aktivity s vyššou hodnotou

Prepojenie papierového a digitálneho sveta

Papier stále nekončí. Je kľúčovým prvkom mnohých procesov a často aj archívom obchodnej histórie. Napriek tomu môžete bez problémov prepojiť neštruktúrované informácie z fyzického sveta papiera s digitálnym svetom štruktúrovaných informácií.

Ekosystém inteligentných multifunkčných zariadení Lexmark digitalizuje a presúva dokumenty priamo do elektronického ukladacieho priestoru, pracovných postupov alebo iných aplikácií na dokončenie procesu. A v mnohých prípadoch pomáha aj eliminovať spotrebu papiera.

V závislosti od vašich potrieb možno tieto riešenia implementovať v cloude, na serveri alebo prostredníctvom aplikácií bez použitia servera, ktoré sú integrované v inteligentnom multifunkčnom zariadení.

smfp-branches

BROŽÚRA

Ekosystém inteligentných multifunkčných zariadení Lexmark

Ekosystém inteligentných multifunkčných zariadení Lexmark spája hardvér, softvér, nástroje a služby s cieľom pomôcť posunúť vaše podnikanie dopredu.

Riešenia pre vaše podnikateľské prostredie

Ako môže ekosystém inteligentných multifunkčných zariadení Lexmark zmeniť živé a meniace sa prostredie vášho podnikania? Ak to chcete zistiť, obráťte sa na nás.