Banner-SMFP-Subpage-Compliance
Compliance

DODRŽIAVANIE PREDPISOV
Od prekážky k výhode

Každá firma podlieha predpisom. Riešenia spoločnosti Lexmark podporujú dodržiavanie predpisov a súčasne propagujú najlepšie postupy. S našimi silnými stránkami v podobe digitálnych podpisov, vyhľadávania v rámci celej organizácie, overovania a auditovania vám spoločnosť Lexmark môže pomôcť zachovávať integritu údajov, dôvernosť a zjednodušenie ovládania bez ohľadu na to, v akom odvetví pôsobíte.

Ďalšie informácie o dodržiavaní predpisov

Ekosystém inteligentných multifunkčných zariadení Lexmark pomáha viac ako len dodržiavať literu zákona alebo predpisy. Náš komplexný prístup automatizuje dodržiavanie postupov a súčasne prináša ďalšie výhody:

Zabezpečenie: Chráňte svoje obchodné informácie pred náhodnými porušeniami alebo zámernými hrozbami, ktoré by mohli uškodiť vášmu dobrému menu a ziskovosti. Našu odbornosť v oblasti zabezpečenia sme dokázali prostredníctvom prísnych vládnych certifikácií, ako napríklad Common Criteria, NIAP a FIPS 140-2.

Ďalšie informácie o dodržiavaní predpisov

Ekosystém inteligentných multifunkčných zariadení Lexmark pomáha viac ako len dodržiavať literu zákona alebo predpisy. Náš komplexný prístup automatizuje dodržiavanie postupov a súčasne prináša ďalšie výhody:

Zabezpečenie: Chráňte svoje obchodné informácie pred náhodnými porušeniami alebo zámernými hrozbami, ktoré by mohli uškodiť vášmu dobrému menu a ziskovosti. Našu odbornosť v oblasti zabezpečenia sme dokázali prostredníctvom prísnych vládnych certifikácií, ako napríklad Common Criteria, NIAP a FIPS 140-2.

Ďalšie informácie o dodržiavaní predpisov

Ekosystém inteligentných multifunkčných zariadení Lexmark pomáha viac ako len dodržiavať literu zákona alebo predpisy. Náš komplexný prístup automatizuje dodržiavanie postupov a súčasne prináša ďalšie výhody:

Zabezpečenie: Chráňte svoje obchodné informácie pred náhodnými porušeniami alebo zámernými hrozbami, ktoré by mohli uškodiť vášmu dobrému menu a ziskovosti. Našu odbornosť v oblasti zabezpečenia sme dokázali prostredníctvom prísnych vládnych certifikácií, ako napríklad Common Criteria, NIAP a FIPS 140-2.

Udržateľnosť: Spoločnosť Lexmark hrá vedúcu úlohu v iniciatívach týkajúcich sa životného prostredia a udržateľnosti vďaka produktom, ktoré získali certifikácie Energy Star, Blue Angel a ďalšie globálne certifikáty produktov.

Zjednodušenie ovládania: Poskytovanie inteligentných multifunkčných produktov s funkciami na zjednodušenie ovládania nie je len zákon – pre spoločnosť Lexmark je to dobrý obchod, ktorý používateľom s odlišnými úrovňami schopností a fyzickej zdatnosti umožňuje jednoduchú interakciu so zákazníkmi, kolegami a pracovnými postupmi.


Znižovanie vašej uhlíkovej stopy

Okrem toho, že priemerná hodnota využitia energie našich produktov v rámci skupiny zariadení sa každý rok zlepšuje, spoločnosť Lexmark tiež vyvíja technológie a softvér na podporu elektronického spracúvania informácií. To znamená výrazné zníženie používania papiera, ktoré tvorí až 80 % uhlíkovej stopy vytváranej tlačiarňou.

Technológie a služby spoločnosti Lexmark, ako napríklad Správa tlače a Služby správy tlače, nielen obohacujú súpravu nástrojov na dodržiavanie predpisov, ale pomáhajú aj kontrolovať náklady a zvyšovať účinnosť.

A s nástrojmi manažmentu obchodných procesov (BPM) skupiny Perceptive Software spoločnosti Lexmark optimalizujete obchodné procesy a súčasne znižujete riziká nedodržiavania predpisov.

Toto riešenie zlepšuje kontrolovateľnosť, ktorá je dôležitým faktorom vo výnimočnom prípade súdneho sporu. S týmto riešením vieme presne, kedy boli jednotlivé úlohy splnené, kto ich vykonal a aké zmeny sa uskutočnili.

Jim Davenport
Systémový analytik
Školská štvrť Anchorage Anchorage, Aljaška