Banner-SMFP-Subpage-Quality
Quality

KVALITA
Dokonalosť, ktorú môžete vidieť

Vynikajúca konštrukcia a pokročilá zobrazovacia technológia multifunkčných zariadení nielenže vytvára príjemný dojem, ale je aj kľúčovým faktorom pri zvyšovaní produktivity, presnej digitalizácii údajov a ochrane vzhľadu značky.

Výstupné rozlíšenie sa už tradične považuje sa ukazovateľ zobrazenej kvality. Zariadenia Lexmark dosahujú hodnotu až 1 200 dpi s cieľom poskytnúť čo najpodrobnejšiu reprodukciu textu a obrázkov.

Vieme, že presne zodpovedajúce farby na finančnej správe, logu alebo v obrazovej dokumentácii produktu môžu mať vplyv napríklad na ceny akcií, rozpoznanie značky a predaj produktu. Profesionálne funkcie týkajúce sa farieb vrátane kalibrácie PANTONE© a funkcie Lexmark Named Color Replacement vám umožňujú nájsť zodpovedajúce farby dokonca aj v bežných kancelárskych aplikáciách, ako napríklad MS Word a PowerPoint.

Kompresia súborov zrýchľuje digitalizáciu a výstup dokumentov s obrázkami, niektoré metódy kompresie však majú nepriaznivý vplyv na kvalitu obrazu a integritu údajov. Kompresné algoritmy spoločnosti Lexmark zachovávajú presnosť skenovaných informácií a súčasne aj kompatibilitu so širokým spektrom aplikácií. Naša podpora kompresie Mixed Raster Content (MRC) môže priniesť výrazne menšie súbory PDF bez viditeľnej straty kvality. A to znamená presnejší prenos textu na papieri do databáz a finančných systémov.

Kvalita skenovanie je tiež rozhodujúca. Integrované spracovanie obrazu môže automaticky vyrovnávať strany, odstraňovať škvrny a zlepšovať kontrast obrazu, čím sa docieli lepšia čitateľnosť strán aj konverzia na text. Navyše vďaka detekcii viacerých strán spoločnosti Lexmark vás multifunkčné zariadenie upozorní, ak sa do skenera súčasne podá viacero strán, aby boli vykázané všetky údaje.

Ekosystém inteligentných multifunkčných zariadení Lexmark poskytuje funkcie, ktoré očakávate, t. j. kvalitu tlače, presnosť údajov a vernosť farieb, ako štandardné vlastnosti, nie ako nedosiahnuteľné ideály.


Pokročilá tonerová technológia

Produkty s exkluzívnym tonerom Unison spoločnosti Lexmark pomáhajú dosahovať stálu vynikajúcu kvalitu obrazu od prvej strany vytlačenej pomocou tonerovej kazety až po poslednú. Používatelia nemusia znova tlačiť vyblednuté stránky ani triasť tonerovou kazetou, aby sa využila celá jej náplň. Môžu sa sústrediť na svoju prácu, nie na údržbové činnosti.

Video

Unison Video - Genuine Supplies

[03:43 - mp4]

Ďalšie informácie