Banner-SMFP-Subpage-Services
Servicesl

SLUŽBY
Ekosystém odborníkov

Skrinka so súčiastkami nie je inteligentné multifunkčné zariadenie a súbor inteligentných multifunkčných zariadení netvorí automaticky ekosystém.

Niektoré organizácie majú personál a schopnosti na to, aby si dokázali nakonfigurovať a udržiavať ekosystém inteligentných multifunkčných zariadení sami. Iné sa radšej zameriavajú na svoje podnikanie a spoliehajú sa na overené systémy, vedomosti, skúsenosti a intuíciu ľudí, ktorí vytvárajú vlastné inteligentné multifunkčné zariadenia.

Služby správy tlače (MPS) nezačínajú parametrami hardvéru, ale ohodnotením vašej skupiny, roly a organizačných potrieb. Zameriavajú sa na plánovanie a optimalizáciu veľkých skupín zariadení, ktoré majú pracovať tak, ako pracujú vaši ľudia. Potom ich proaktívne spravujú, aby sa minimalizovali problémy s informačnými technológiami a racionalizovala sa dodávka (a kontrola nákladov) spotrebného materiálu. Zhromažďovaním údajov o spôsobe používania vašich zariadení môže tím MPS prehodnotiť a transformovať vaše procesy a poskytnúť fyzický výstup alebo digitálne informácie, ktoré potrebujete, vtedy, keď ich potrebujete.

Profesionálne služby spoločnosti Lexmark môžu inteligentne prispôsobiť riešenia spoločnosti Lexmark tak, aby vyhovovali vašim cieľom týkajúcim sa produktivity a zlepšili spôsob, akým váš tím spravuje a zdieľa informácie. Naše skúsenosti v oblasti pracovných postupov zahŕňajúcich informácie špecifické pre určité odvetvia (vrátane maloobchodného predaja, bankovníctva, poisťovníctva, štátnej správy, zdravotníctva, výroby a ďalších) vám môžu pomôcť objaviť skryté príležitosti na väčšiu efektivitu.

Riešenie problémov, ktoré spôsobujú nákladné prerušenia, je len východiskovým bodom pre služby podpory pre zákazníkov spoločnosti Lexmark. Cieľom všetkých našich programov podpory, ku ktorým patria inštalačné služby, rozšírené záruky a originálne súčasti s technikmi certifikovanými spoločnosťou Lexmark, je nepretržite zlepšovať vaše pracovné postupy a uistiť sa, že každé zariadenie vám pomáha dosahovať maximálny pracovný výkon.

Služby, ktoré podporujú a prehodnocujú spôsob vašej práce, sú neodmysliteľnou súčasťou ekosystému inteligentných multifunkčných zariadení Lexmark. Nie sú len odrazom, ako dobre rozumieme technickým rozmerom našich produktov. Sú znakom toho, ako ďaleko sa môžete dostať vďaka kombinácii vašich cieľov a našej predstavivosti.


Spoločnosť Lexmark prišla k nám, ukázala nám cestu a dala nám jasne najavo, že v tejto oblasti pôsobí už dlho. Spoločnosť Lexmark preukázala, že išlo o partnerstvo, nielen o transakciu.

Hlavný manažér pre technické informačné technológie
Columbia Sportswear Portland, Oregon